Misiune

Misiunea Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare este sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, în spirit creştin, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, având în vedere principiile creştine catolice. Misiunea organizaţiei derivă din misiunea Bisericii Romano-Catolice bazându-se pe doctrina socială a acesteia. 

Scopul organizaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor nevoiașe și expuse la situații de risc. 

În vederea realizării acestui scop elaborăm și implementăm servicii și programe sociale eficiente, flexibile. Munca noastră se bazează pe angajați și voluntari motivați, responsabili și pe parteneri locali, naționali și internaționali. 

Astfel contribuim la crearea unei societăți solidare și echitabile.