Despre noi

Asociația Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare este un ONG înființat în data de 27 iunie 1990 care îşi desfăşoară activitatea pe raza județelor Satu Mare şi Maramureş. Pe baza Hotărârii de Guvern Nr. 795/2004 Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare devine organizație de utilitate publică. 
Organizația este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale pe baza Deciziei Nr. 52634/08.04.2019. 

Misiunea organizaţiei este sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, în spirit creştin, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, având în vedere principiile creştine catolice. Misiunea noastră derivă din misiunea Bisericii Romano-Catolice bazânduse pe doctrina socială a acesteia. Valorile în care credem și pe care le promovăm sunt iubirea, demnitatea umană, responsabilitatea, solidaritatea și egalitatea. 

Scopul organizaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor nevoiașe și expuse la situații de risc. În vederea realizării acestui scop elaborăm și implementăm servicii și programe sociale eficiente, flexibile. Munca noastră se bazează pe angajați și voluntari motivați, responsabili și pe parteneri locali,
naționali și internaționali.

Având peste 200 de angajați, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare este una dintre cele mai mari organizații Caritas din țară și unul din cele mai mari ONG-uri din regiunea de Nord-Vest.

Principalele domenii de activitate ale organizației sunt:
• programele socio-educative pentru copii și tineri
• programele pentru persoanele cu dizabilități
• programele pentru vârstnici
• programele sociale și de intervenție

Obiectivele Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare sunt:
• îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor şi capacitarea acestora pentru o viaţă adultă responsabilă şi autonomă
• dezvoltarea capacităţii persoanelor cu dizabilităţi de a-şi valorifica potenţialul propriu
• evitarea instituţionalizării vârstnicilor respectiv susţinerea familiilor acestora în îndeplinirea propriilor responsabilităţi
• ameliorarea temporară a situaţiilor de sărăcie extremă şi sprijin în dobândirea abilităţilor sociale pentru a putea atinge un nivel de trai decent
• întărirea solidarităţii sociale faţă de grupurile defavorizate

Instituţii Caritas
În prezent, organizația dispune de 25 de servicii sociale licențiate. În 2018 Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a avut 2.802 beneficiari, din care 1.011 copii și tineri proveniți din medii defavorizate, 296 de persoane cu dizabilități, 1.014 vârstnici și 481 de persoane care au beneficiat de programele de sprijin și intervenție socială. În cursul anului trecut organizația a distribuit pachete de ajutor cu alimente neperisabile, produse de igienă și îmbrăcăminte pentru mii de nevoiași, numărul real al beneficiarilor fiind astfel mult mai mare.

Rapoartele anuale ale Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare

Raport Anual 2018Raport Anual 2017

Raport Anual 2016Raport Anual 2015Raport Anual 2014Raport Anual 2013Raport Anual 2012Raport Anual 2011Raport Anual 2010Raport Anual 2009Raport Anual 2008Raport Anual 2007Raport Anual 2006