Știri

Subvenţiile alocate de la bugetul de stat au fost mai mici pe primul trimestru din 2014 cu 4,0% decât în 2013. Raportul statistic pe primul trimestru 2014 privind asistenţa socială şi incluziunea socială, publicat de MMFPSPV, indică sume mai mici cu 276.724 lei (4,0%) comparativ cu trimestrul I al anului 2013, înregistrându-se totodată o reducere(cu 7,7 %) a numărului de beneficiari cu 1300 mai puţine persoane îngrijite.

Intrată in vigoare la 1 ianuarie 2014, Legea nr. 197/2012, reglementeaza condiţiile de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, modalităţile de monitorizare şi control al calităţii în domeniul serviciilor sociale şi procedura de suspendare sau retragere a acreditării.

Şase voluntari însoţiţi de doi angajaţi ai Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare au participat în perioada 27 iulie – 3 august la a XIV-a ediţie a Taberei de fol­clor ţigă­nesc din Comandău.

Tabăra a oferit o vari­etate de work­shop­uri de dansuri şi pro­grame prin care par­tic­i­panţii au avut posi­bil­i­tatea de a cunoaşte mai bine cul­tura ţigănească.

Beneficiarii Căminului de zi pentru vârstnici Sf. Iacob a Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare, au petrec o săptămână plină de relaxare şi voie bună la Homorod.