Politica de confidențialitate

Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, în calitate de operator de date proprietar al acestui site, se angajează să vă respecte confidențialitatea datelor, având la bază toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).


Informații generale
 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Lükő Béla Nr. 15, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.caritas-satumare.ro.


Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 

Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare va prelucra acele date cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului care sunt furnizate în mod direct în contextul utilizării site-ului, și anume: datele furnizate în cadrul secțiunii de contact (nume, număr de telefon, adresă de e-mail).
 

Scopurile și temeiurile prelucrării 

Datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului sunt prelucrate de Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în scopul:

  1. de a răspunde întrebărilor, sesizărilor primite prin completarea și trimiterea formularului de contact de pe site
  2. pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența vizitatorilor oferită pe site.

Prelucrarea datelor vizitatorilor pentru aceste scopuri are la bază interesul legitim al Asociației Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii sau întrebări. 

Furnizarea datelor vizitatorilor în acest scop este voluntară. 

Durata prelucrării 

Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

Drepturile de care beneficiați 

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: 

  1. Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele dumneavoastră;
  2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
  3. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
  4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;
  5. Dreptul de a vă opune prelucrării;
  6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată;
  7. Dreptul la portabilitatea datelor
  8. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care drepturile sale nu sunt respectate.


Securitatea prelucrării datelor

Asociația evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de maximă siguranță și securitate.

 

Utilizare cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, click aici.

 

Contact

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal al vizitatorilor acestui site, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor al Organizației: dpo@caritas-sm.ro