Proiecte

Împreună pentru vârstnicii noștri!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Valoare proiect:
 2.785.379,66 lei
Aplicant: Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare
Durata proiectului: 3 ani (1 august 2019 – 31 iulie 2022)
Grup ţintă: 170 vârstnici băimăreni
Obiectivul general al proiectului: creșterea calității vieții vârstnicilor din Baia Mare prin furnizarea a patru servicii sociale adaptate nevoilor acestora.


Implicat și activ la vârsta înțelepciunii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Valoare proiect:
 2.786.616,39 lei
Aplicant principal: Direcția de Asistență Socială Satu Mare (DAS)
Partener: Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare
Durata proiectului: 3 ani (1 iulie 2019 – 30 iunie 2022)
Grup ţintă: 164 vârstnici sătmăreni
Obiectivul general al proiectului: creșterea calității vieții în municipiul Satu Mare prin înființarea a două noi servicii sociale adresate vârstnicilor și încurajarea îmbătrânirii active, în corespondență cu nevoile individuale ale persoanelor de vârsta a treia, cu accent pe evitarea izolării, inactivității și diminuarea riscului de sărăcie și excluziune socială.


Dezvoltarea abilităților copiilor cu dezvoltare atipică prin sprijin online

Proiect finanţat prin programul ERASMUS+ de Parteneriat strategic/Educaţie şcolară.
Coordonator proiect: Asociația Rejtett Kincsek Down, Nyíregyháza, Ungaria
Parteneri: Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare, Centrum Liberta din Kosice, Slovacia
Durata proiectului: 2 ani (1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2020)
Grupul ţintă: copii cu CES cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 6 ani (datorită conținutului variat al modulelor, vârsta beneficiarilor se poate extinde până la 12 ani), copii cu dezvoltare tipică, părinți, specialiști.
Obiectivul proiectului îl constituie elaborarea unui sistem de module e-learning inovator în vederea îmbunătățirii dificultăților întâmpinate în acordarea serviciilor de intervenție timpurie și creșterea nivelului scăzut al incluziei sociale. 


Integrare prin muzică și artă 

Proiect implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în parteneriat cu Școala Gimnazială "Ion Creangă" Satu Mare cu sprijinul financiar al Rotary Club Satu Mare
Durata de implementare a proiectului: septembrie 2018 - ianuarie 2019
Valoarea proiectului: 6.645 lei
Grupul țintă al proiectului: 30 de copii beneficiari ai Centrului Social Deschis ”Casa Prieteniei”, copii preșcolari și școlari din zona cartierului Soarelui din municipiul Satu Mare, care provin din medii sociale defavorizate
Beneficiari direcți: 30 de copii din clasele gimnaziale ale Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă”
Beneficiari indirecți: 100 de copii, elevi ai Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă”, colegi de clasă ai beneficiarilor centrului ”Casa Prieteniei”
Obiectivele proiectului:
1. Oferirea posibilității de participare la programe muzicale și de creație a 30 de copii aflați în risc social din cartierul Soarelui al orașului Satu Mare
2. Crearea unui cadru informal pentru 130 de copii de la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” care oferă posibilitatea integrării sociale a 30 de copii aflați în risc social


The Future is Ours 3

Proiect implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare cu sprijinul ERSTE Foundation și SIMPACT.
Durata de implementare a proiectului: 01.08.2017-30.07.2018
Valoarea proiectului: 22.900 euro
Beneficiarii proiectului: 100 de tineri cu vârsta între 17-25 ani
Obiectivul proiectului este sprijinirea tinerilor în pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii și inserția lor pe piața muncii


Copil și Familie (CoFa)

Proiect implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, finanțat de Neumayer Stiftung
Durata proiectului: iulie 2017 - septembrie 2018
Valoarea proiectului: 6060 euro
Grupul țintă: preșcolarii și școlarii care frecventează Centrul Social Deschis "Casa Prieteniei" Satu Mare, respectiv familiile lor
Scopul proiectului: creșterea competențelor parentale ale părinților și întărirea părinților cu privire la capacitatea lor de a-și crește și educa bine copiii


Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și înființarea Grupului de Acțiune Local al municipiului Satu Mare

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Proiect implementat de: Primăria Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare și OTP Consulting Romania SRL.
Valoarea proiectului: 226.041,55 RON
Durata proiectului: septembrie - decembrie 2017
Obiectivul proiectului este realizarea unei strategii de dezvoltare pentru 4 zone marginalizate din municipiul Satu Mare având la bază propunerile venite din partea reprezentanților comunității, întreprinzători locali, directori de instituții/organizații locale


Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin abordarea Dezvoltării Locale plasată sub Responsabilitatea Comunității în Municipiul Carei

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Beneficiar: Municipiul Carei împreună cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare și SC Agenda Setting SRL
Valoarea proiectului: 221.936,01 RON
Durata proiectului: august– noiembrie 2017
Scopul proiectului este realizarea unei strategii de dezvoltare pentru 3 zone marginalizate din Municipiul Carei care va avea la bază propunerile venite din partea reprezentanților comunității, intreprinzători locali, directori de instituții/organizații locale.


Old but gold – îmbătrânirea activă a vârstnicilor din județul Satu Mare și Maramureș

Proiect realizat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în parteneriat cu Colegiul Național „Kölcsey Ferenc” Satu Mare cu sprijinul financiar al Clubului Rotary Satu Mare.
Durata de implementare: 14.08.2017 - 31.10.2017
Scopul proiectului este promovarea și sprijinirea îmbătrânirii active a comunităților din Satu Mare, Baia Mare, Carei, Sighet și Turulung prin implicarea tuturor categoriilor de vârstă în activități cultural - artistice și creative între generații.


Magic Garden – grădină senzorială pentru copii cu dizabilități 

Proiect implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare cu sprijinul MOL România și a Fundației Pentru Comunitate în cadrul ediției cu numărul 8 al Programului MOL pentru Sănătatea Copiilor.
Durata de implementare: 01.12.2016-30.08.2017
Grupul țintă: Principalii beneficiari ai programului sunt 50 copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 - 7 ani, beneficiari ai Centrului de Reabilitare "Sfântul Iosif" și 50 copii cu boli maligne cu vârste cuprinse între 3 - 12 ani beneficiari ai partenerului de proiect, Fundația Hans Lindner prin programul "Raza Speranței". Beneficiarii secundari ai programului sunt părinții și membrii de familie a celor 100 de copii cu nevoi speciale implicați. Părinții și membrii de familie sunt și ei implicați în activitățile terapeutice realizate de specialiști.
Scopul proiectului este crearea unui spațiu de terapie multisenzorială într-un mediu natural pentru copii cu dizabilități și boli maligne, prin inființarea unei grădini senzoriale.


Copil și Familie (CoFa)

Proiect implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, finanțat de Neumayer Stiftung
Durata proiectului: mai 2016 - iunie 2017
Valoarea proiectului: 3898 euro

Grupul țintă: preșcolarii și școlarii care frecventează Centrul Social Deschis "Casa Prieteniei" Satu Mare, respectiv familiile lor
Scopul proiectului: creșterea competențelor parentale ale părinților și întărirea părinților cu privire la capacitatea lor de a-și crește și educa bine copiii


Parc Tematic Turulung

Proiect realizat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în parteneriat cu Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare cu sprijinul financiar al Clubului Rotary Satu Mare.
Durata de implementare: 01.09.-30.11.2016
Grupul țintă: 95 copii școlari și 7 tineri provenți din medii defavorizate, beneficiari ai Centrului „Sf. Martin de Tours”.
Scopul proiectului este crearea unui cadru adecvat de punere în practică a noțiunilor ecologice de către copiii școlari proveniți din medii defavorizate, prin amenajarea unui parc tematic în curtea Centrului Comunitar „Sf. Martin de Tours” Turulung.


Reţea regională de voluntariat în servicii sociale Bihor – Satu Mare – Sălaj (VOLO) 

Lider de proiect: Caritas Catolica Oradea
Rolul nostru în proiect: partener
Proiect co-finanțat prin programul de cooperare elvețiano-român, Schema de Grant pentru ONG-uri, runda 2
Perioada de implementare: 01.02.2016 – 31.07.2017
Grupul ţintă: 30 ONG-uri active în domeniul social din cele 3 județe, 1520 potențiali voluntari
Obiectivul proiectului: Dezvoltarea capacității organizaționale și promovarea activităților  ONG-uri active în domeniul social din județele Bihor, Satu Mare și Sălaj, prin crearea și mediatizarea unei Rețele regionale de voluntariat în servicii sociale
Pagina de web a proiectului: https://www.volonet.ro/


ConectING - Niciodată singur

Proiect finanțat de ING Bank
Perioada de derulare: 2016
Grup țintă: 70 de persoane vârstnice din localitățile: Satu Mare, Carei și Baia Mare, 17 voluntari
Scopul proiectului: organizarea de cursuri de bază privind utilizarea calculatorului și internetului pentru a evita izolarea persoanelor de vârsta a treia, respectiv facilitarea relațiilor dintre generații


Clopoţelul sună pentru toţi! - protocolul practic al intervenţiei timpurii şi al educaţiei integrate în interesul persoanelor cu dizabilităţi

Proiect finanţat prin programul ERASMUS+ de Parteneriat strategic/Educaţie şcolară, având ca titlu cu numărul de identificare 2015-1-HU01-KA201-013575.
Coordonator proiect: Asociaţia Down din Nyiregyhaza, Ungaria
Parteneri: Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare, Centrum Liberta din Kosice, Slovacia
Durata proiectului: 2 ani (1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017)
Grupul ţintă: copii cu CES cu vârsta cuprinsă între 5-10 ani
Obiectivul proiectului îl constituie extinderea geografică a programului "Clopoţelul sună pentru toţi!" în cele trei ţări: Ungaria, România şi Slovacia, şi totodată întregirea protocolului actual al acestui program cu o metodologie de intervenţei timpurie, realizându-se astfel o metodologie complexă educaţională şi terapeutică pentru vârstele: timpurie, de grădiniţă şi şcolară. Obiectivul pe termen lung îl reprezintă integrarea în grădiniţele şi şcolile de masă ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, care în prealabil ajunşi în sistemul intervenţiei timpurii au beneficiat de activităţi terapeutice de specialitate.


Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romilor şi altor grupuri vulnerabile aflate în condiţii sociale de trai precare din regiunile Satu Mare şi Maramureş

Inițiator proiect: Caritas Elveţia
Proiect implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi Cluj Napoca
Finanţator: Programul de cooperare Elveţiano-Român
Perioada de implementare: ianuarie 2014 – decembrie 2017
Grupul ţintă: comunităţile de romi din Ardud, Turulung şi Baia Mare
Obiectivul proiectului: integrarea comunităţilor de romi prin programe educative, de dezvoltare comunitară şi din domeniul sănătăţii. Pe parcursul implementării sale, proiectul va sprijini mai bine de 1000 de beneficiari (copii, tineri, adulţi)


Voluntariat fără frontiere - Proiect HUSKROUA 1101/ 091 

Parteneri în proiect: Asociaţia „Inspi-Ráció”, Nyíregyháza, Ungaria, Asociaţia pentru Protejarea Naturii şi Mediului Bereg, Ungaria, Asociaţia Catolică Sf. Marton Transcarpatia, Ucraina
Rolul nostru în proiect: partener
Finanţator: co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
Perioada de implementare: februarie 2014 –septembrie 2015
Grupul ţintă: profesori şi 60 de elevi din regiunile implicate
Obiectivul proiectului: formarea voluntarilor pentru a deveni membri activi ai comunităţii, capabili să lucreze în echipă, respectiv pentru a îi face să recunoască că sunt responsabili pentru propria persoană, pentru mediul lor înconjurător, pentru societate şi sunt capabili să ia decizii responsabile, în mod individual


Parteneriat pentru şanse egale pe piaţa muncii

Parteneri în proiect: Asociaţia Caritas Catolica Oradea, Asociaţia Caritas Alba Iulia
Rolul nostru în proiect: aplicant principal
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Perioada de implementare: mai 2014 – octombrie 2015
Grupul ţintă: 570 de persoane, majoritatea femei, din regiunile de dezvoltare Vest şi Centru
Obiectivul proiectului: promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în vederea creşterii oportunităţilor de angajare şi dezvoltare profesională, prin activităţi de formare profesională (curs lucrător social, babysitter, îngrijitor la domiciliu, agent de curăţenie), sprijin pentru integrare socio-profesională şi schimb de bune practici


Sigur pot şi eu! 

Rolul nostru în proiect: aplicant principal
Finanţator: Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public „Asistenţă Socială”
Perioada de implementare: 2014
Grupul ţintă: copii cu dizabilităţi şi/sau copii proveniţi din familii dezorganizate din Municipiul Satu Mare
Obiectivul proiectului: facilitarea accesului la educaţia alternativă a grupului ţintă, formarea unui grup de suport care să abordeze problemele copiilor cu nevoi speciale şi ale familiilor acestora. Implicarea activă a părinţilor în activităţile centrului de zi, dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor din centrul de zi prin asigurarea accesului la activităţi alternative de terapie prin artă


ONG-uri mai puternice împreună! 

Parteneri în proiect: Confederaţia Caritas România, Asociaţia Caritas Alba Iulia, Fundaţia Pentru Voi, Fundaţia Alături de Voi România, Caritas Norvegia
Rolul nostru în proiect: partener
Finanţator: Fondul ONG în România
Grupul ţintă: 60 de ONG-uri din cinci regiuni, 225 de reprezentanţi ONG, 105 reprezentanţi ai autorităţilor locale şi a serviciilor publice de asistenţă socială, cel puţin 30.000 de cetăţeni mai informaţi cu privire la beneficiile serviciilor sociale
Perioada de implementare: aprilie 2014 – noiembrie 2015
Obiectivul proiectului: stimularea colaborării dintre ONG-uri, respectiv îmbunătăţirea dialogului cu alte organizaţii şi autorităţile locale şi centrale. Dezvoltarea capacităţii de advocacy în vederea influenţării autorităţilor locale în sensul finanţării mai multor servicii sociale în următorii 2 ani


FloodAid - Formarea echipelor pentru asistenţa umanitară în zone inundabile la graniţa HU/RO

Parteneri în proiect: Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria, Serviciul de Ajutor Maltez din România, sucursala Baia Mare, Administraţia Locală a Comunei Gulács, Ungaria
Rolul nostru în proiect: partener
Finanţator: Direcţia Generală Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă (ECHO) a Comisiei Europene
Perioada de implementare: ianuarie 2014 – octombrie 2015
Grupul ţintă: 40 voluntari
Obiectivul proiectului: pregătirea specială a voluntarilor pentru a putea interveni şi ajuta în situaţii de urgenţă provocate de incendii