Proiecte în derulare

Reţea regională de voluntariat în servicii sociale Bihor – Satu Mare – Sălaj (VOLO)


Lider proiect: Caritas Catolica Oradea
Rolul nostru în proiect: partener
Finanţator: co-finanțat prin programul de cooperare elvețiano-român, Schema de Grant pentru ONG-uri, runda 2
Perioada de implementare: 01.02.2016 – 31.07.2017
Grupul ţintă: 30 ONG-uri active în domeniul social din cele 3 județe, 1520 potențiali voluntari
Obiectivul proiectului: Dezvoltarea capacității organizaționale și promovarea activităților  ONG-uri active în domeniul social din județele Bihor, Satu Mare și Sălaj, prin crearea și mediatizarea unei Rețele regionale de voluntariat în servicii sociale
Pagina de web a proiectului: https://www.volonet.ro/


„Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romilor şi altor grupuri vulnerabile aflate în condiţii sociale de trai precare din regiunile Satu Mare şi Maramureş”


Parteneri în proiect:

 • Caritas Elveţia
 • Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj Napoca

Rolul nostru în proiect: partener
Finanţator: Programul de cooperare Elveţiano-Român
Perioada de implementare: ianuarie 2014 – decembrie 2017
Grupul ţintă: comunităţile de romi din Ardud, Turulung şi Baia Mare
Obiectivul proiectului: integrarea comunităţilor de romi prin programe educative, de dezvoltare comunitară şi din domeniul sănătăţii. Pe parcursul implementării sale, proiectul va sprijini mai bine de 1000 de beneficiari (copii, tineri, adulţi)


„Voluntariat fără frontiere” - Proiect HUSKROUA 1101/ 091


Parteneri în proiect:

 • Asociaţia „Inspi-Ráció”, Nyíregyháza, Ungaria
 • Asociaţia pentru Protejarea Naturii şi Mediului Bereg, Ungaria
 • Asociaţia Catolică Sf. Marton Transcarpatia, Ucraina

Rolul nostru în proiect: partener
Finanţator: co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
Perioada de implementare: februarie 2014 –septembrie 2015
Grupul ţintă: profesori şi 60 de elevi din regiunile implicate
Obiectivul proiectului: formarea voluntarilor pentru a deveni membri activi ai comunităţii, capabili să lucreze în echipă, respectiv pentru a îi face să recunoască că sunt responsabili pentru propria persoană, pentru mediul lor înconjurător, pentru societate şi sunt capabili să ia decizii responsabile, în mod individual


„Parteneriat pentru şanse egale pe piaţa muncii”


Parteneri în proiect:

 • Asociaţia Caritas Catolica Oradea
 • Asociaţia Caritas Alba Iulia

Rolul nostru în proiect: aplicant principal
Finanţator: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Perioada de implementare: mai 2014 – octombrie 2015
Grupul ţintă: 570 de persoane, majoritatea femei, din regiunile de dezvoltare Vest şi Centru
Obiectivul proiectului: promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în vederea creşterii oportunităţilor de angajare şi dezvoltare profesională, prin activităţi de formare profesională (curs lucrător social, babysitter, îngrijitor la domiciliu, agent de curăţenie), sprijin pentru integrare socio-profesională şi schimb de bune practici


Proiectul „Sigur pot şi eu!”


Rolul nostru în proiect: aplicant principal
Finanţator: Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public „Asistenţă Socială”
Perioada de implementare: 2014
Grupul ţintă: copii cu dizabilităţi şi/sau copii proveniţi din familii dezorganizate din Municipiul Satu Mare
Obiectivul proiectului: facilitarea accesului la educaţia alternativă a grupului ţintă, formarea unui grup de suport care să abordeze problemele copiilor cu nevoi speciale şi ale familiilor acestora. Implicarea activă a părinţilor în activităţile centrului de zi, dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor din centrul de zi prin asigurarea accesului la activităţi alternative de terapie prin artă


Proiectul „ONG-uri mai puternice împreună!”


Parteneri în proiect:

 • Confederaţia Caritas România
 • Asociaţia Caritas Alba Iulia
 • Fundaţia Pentru Voi
 • Fundaţia Alături de Voi România
 • Caritas Norvegia

Rolul nostru în proiect: partener
Finanţator: Fondul ONG în România
Grupul ţintă: 60 de ONG-uri din cinci regiuni, 225 de reprezentanţi ONG, 105 reprezentanţi ai autorităţilor locale şi a serviciilor publice de asistenţă socială, cel puţin 30.000 de cetăţeni mai informaţi cu privire la beneficiile serviciilor sociale
Perioada de implementare: aprilie 2014 – noiembrie 2015
Obiectivul proiectului: stimularea colaborării dintre ONG-uri, respectiv îmbunătăţirea dialogului cu alte organizaţii şi autorităţile locale şi centrale. Dezvoltarea capacităţii de advocacy în vederea influenţării autorităţilor locale în sensul finanţării mai multor servicii sociale în următorii 2 ani


Proiectul FloodAid - „Formarea echipelor pentru asistenţa umanitară în zone inundabile la graniţa HU/RO”


Parteneri în proiect:

 • Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria
 • Serviciul de Ajutor Maltez din România, sucursala Baia Mare
 • Administraţia Locală a Comunei Gulács, Ungaria

Rolul nostru în proiect: partener
Finanţator: Direcţia Generală Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă (ECHO) a Comisiei Europene
Perioada de implementare: ianuarie 2014 – octombrie 2015
Grupul ţintă: 40 voluntari
Obiectivul proiectului: pregătirea specială a voluntarilor pentru a putea interveni şi ajuta în situaţii de urgenţă provocate de incendii