În cadrul proiectului ERASMUS + al Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare având ca titlu: "Clopoţelul sună pentru toţi! - protocolul practic al intervenţiei timpurii şi al educaţiei integrate în interesul persoanelor cu dizabilităţi"

În cadrul proiectului ERASMUS + al Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare având ca titlu: "Clopoţelul sună pentru toţi! - protocolul practic al intervenţiei timpurii şi al educaţiei integrate în interesul persoanelor cu dizabilităţi", ca rezultat al muncii specialiştilor s-a reuşit întocmirea unei metodologii care cuprinde în acelaşi timp atât procesul intervenţiei timpurii cât şi condiţiile şi etapele integrării educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

În cadrul proiectului ERASMUS+ de Parteneriat strategic/Educaţie şcolară, cu titlul "Clopoţelul sună pentru toţi! - Protocolul practic al intervenţiei timpurii şi al educaţiei integrate în interesul persoanelor cu dizabilităţi", în data de 7 martie la Satu Mare a avut loc a doua întâlnire a partenerilor de proiect.

Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare, participă în calitate de partener într-un proiect finanţat prin programul ERASMUS+ de Parteneriat strategic/Educaţie şcolară, având ca titlu "Clopoţelul sună pentru toţi! - protocolul practic al intervenţiei timpurii şi al educaţiei integrate în interesul persoanelor cu dizabilităţi", cu numărul de identificare 2015-1-HU01-KA201-013575.