Centrul Social Deschis "Casa Prieteniei" Satu Mare

Casa Prieteniei cladire

Satu Mare, strada Uzinei nr. 19/A
Telefon: 0261760955
E-mail: caritas@caritas-sm.ro

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 16
 • program cu publicul: vineri: 13-16

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002245, data eliberării 27.03.2017 şi Licenţa de funcţionare seria LF nr. 005297 din data de 05.09.2016

Cod serviciu social 8891CZ-C-II


Anul înființării:
 1996


Capacitate centru:
 60 de beneficiari/zi


Beneficiari

 • copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6–16 ani și familiile lor, aflate în situaţii de dificultate, vulnerabile din localitatea Satu Mare


Scopul
serviciului social

 • oferirea de sprijin copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate din Satu Mare, în vederea dezvoltării capacităţilor individuale necesare depăşirii situaţiilor de risc, prin forţe proprii


Obiective urmărite

 • sprijinirea familiilor în vederea refacerii şi /sau dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor şi tinerilor
 • prevenirea timpurie a abandonului școlar


Servicii oferite

1. Servicii cu caracter social

1.1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • îndrumare către alte servicii
 • informare şi consiliere
 • educaţie extracurriculară
 • mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • facilitarea accesului pe piaţa muncii
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ
 • management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare
 • procurarea actelor de identitate
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate

1.2. Suport şi asistenţă pentru copii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • o masă rece pentru copiii școlari
 • posibilitatea menţinerii igienei personale
 • rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, periodic
 • sărbătorirea zilelor de naştere

2. Servicii cu caracter pedagogic

 • supraveghere pedagogică
 • facilitarea accesului la educație generală
 • educație informală extracuriculară și dezvoltare timpurie pentru copii şcolari aflaţi în dificultate
 • educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
 • educare pentru integrare/reintegrare socială
 • facilitarea accesului la educație
 • socializare și petrecere a timpului liber

3. Servicii cu caracter psihologic

 • consiliere şi asistenţă psihologică pentru copii aflaţi în dificultate şi familiile acestora
 • activități de suport pentru tineri din medii defavorizate
 • suport și asistență pentru cadrele didactice care lucrează cu copii din medii defavorizate


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • copilul provine din familie aflată în dificultate
 • venitul familiei este redus
 • familia copilului este monoparentală sau cu mulţi copii
 • există persoane cu boli grave în familie
 • locuinţa nu este proprie
 • condiţii de locuit precare
 • comportamente deviante în familie (consum de drog, alcool, agresivitate)
 • gradul de educaţie a părinţilor
 • lipsa de interes a părinţilor faţă de creşterea, educarea şi şcolarizarea copilului


Echipa centrului

 • pedagog social, referent, psiholog, asistent social, profesor de tobe, profesor de sport


Contribuția beneficiarilor

 • serviciile oferite de centru sunt gratuite

Material informativ - Centrul Social Deschis "Casa Prieteniei" Material informativ Casa Prieteniei

Raportul de activitate 2019 -  Centrul Social Deschis "Casa Prieteniei" Raport de activitate 2018 Centrul Social Deschis Casa Prieteniei Satu Mare


Proiecte


Finanțări

2019

 • Municipiul Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare, în perioada aprilie-decembrie 2019, a achiziționat servicii sociale pentru persoane aflate în situații vulnerabile, în valoare de 126.934 lei 

2018

 • Municipiul Satu Mare prin Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare, în perioada martie-decembrie 2018, a achiziționat servicii sociale pentru persoane aflate în situații vulnerabile, în valoare de 131.635 lei 

Apariții în presă

2019
Concurs de talente la Turulung
Concert de percuție la "Casa Prieteniei"
Centrele de zi ale Caritas au sărbătorit Ziua Femeii

2018
Concert de tobe sub semnul prieteniei
Cursuri de tobe la Casa Prieteniei
Activități comune pentru o colaborare mai bună
Scopul este integrarea eficientă a 30 de școlari

2017
Fiecare ghiozdan este o nouă șansă
Concurs de citit povești la Turulung
Au ales credința

2016
Proiectul COFA (Copil și Familie)
Ziua Porților Deschise la Casa Prieteniei