Centrul Social Deschis "Casa Prieteniei" Satu Mare

Casa Prieteniei cladire

Satu Mare, strada Uzinei nr. 19/A
Telefon: 0261-760955
E-mail: caritas@caritas-sm.ro

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 16
 • program cu publicul: Luni: 13-16, Marți: 10-16, Miercuri: 8-12, Joi: 10-16, Vineri: 8-12

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002245, data eliberării 27.03.2017 şi Licenţa de funcţionare seria LF nr. 005297 din data de 05.09.2016

Anul înființării: 1996

Capacitate centru: 70 de beneficiari/ zi

Beneficiari

 • copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 3 – 16 ani și familiile lor, aflate în situaţii de dificultate, vulnerabile din localitatea Satu Mare

Scopul serviciului social
oferirea de sprijin copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate din Satu Mare, în vederea dezvoltării capacităţilor individuale necesare depăşirii situaţiilor de risc, prin forţe proprii

Obiective urmărite

 • sprijinirea familiilor în vederea refacerii şi /sau dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor şi tinerilor
 • prevenirea timpurie a abandonului școlar

Servicii cu caracter social:

1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • Diagnoză socială
 • Elaborare plan de intervenție
 • Îndrumare către alte servicii
 • Informare şi consiliere: privind drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate
 • Educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc.
 • Mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • Facilitarea accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională
 • Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.
 • Management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • Colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare
 • Procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate)
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.;

2. Suport şi asistenţă pentru copiii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • o masă rece pentru copiii școlari
 • posibilitatea de a-şi menţine igiena personală
 • rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, periodic
 • sărbătorirea zilei de naştere 

Servicii cu caracter pedagogic

 • Supraveghere pedagogică
 • Facilitarea accesului la educație generală
 • Educaţie formală curriculară pentru copii preșcolari aflaţi în dificultate
 • Educație informală extracuriculară și dezvoltare timpurie pentru copii şcolari aflaţi în dificultate
 • Educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
 • Educare pentru integrare/reintegrare socială
 • Facilitarea accesului la educație
 • Socializare și petrecere a timpului liber 

Servicii cu caracter psihologic

 • Consiliere şi asistenţă psihologică pentru copii preşcolari/şcolari aflaţi în dificultate şi familiilor acestora
 • Activități de suport pentru tineri din medii defavorizate
 • Suport și asistență pentru cadrele didactice care lucrează cu copii din medii defavorizate

Proiecte

2018 - 2019 Integrare prin muzică și artă
2017 - 2018 CoFa (Copil și Familie)
2016 - 2017 CoFa (Copil și Familie)

Raportul de activitate 2018 -  Centrul Social Deschis "Casa Prieteniei" Raport de activitate 2018 Centrul Social Deschis Casa Prieteniei Satu Mare


Finanțări

2018

- Municipiul Satu Mare prin Serviciul Public de Asistență Socială, în perioada martie - decembrie 2018, a achiziționat servicii sociale pentru persoane aflate în situații vulnerabile, în valoare de 131.635 lei 

Apariții în presă

2019
Centrele de zi ale Caritas au sărbătorit Ziua Femeii

2018
Concert de tobe sub semnul prieteniei
Cursuri de tobe la Casa Prieteniei
Activități comune pentru o colaborare mai bună
Scopul este integrarea eficientă a 30 de școlari

2017
Fiecare ghiozdan este o nouă șansă
Concurs de citit povești la Turulung
Au ales credința

2016
Proiectul COFA (Copil și Familie)
Ziua Porților Deschise la Casa Prieteniei