Centrul de Zi "Don Bosco" Satu Mare

Don Bosco cladire

Satu Mare, bulevardul Cloşca nr. 68
Telefon: 0261721529
E-mail: caritas@caritas-sm.ro

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 7 și 17
 • program cu publicul: luni, între orele 8 și 10

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF Nr. 002245, eliberat la data de 27.03.2017, deţine Licenţa de funcţionare seria LF nr. 0001717 din data de 03.11.2016.

Cod serviciu social: 8891CZ-C-II


Anul înființării:
 1994 


Capacitate centru: 
32 beneficiari/zi


Beneficiari

 • copii cu vârsta cuprinsă între 3–6  ani proveniți din familii defavorizate, vulnerabile  cu venituri reduse, locuință precară, părinți cu o educație precară, cu domiciliul/reședința în municipiul Satu Mare, copii în risc de separare de părinți și/sau în situații de abuz și neglijare


Scopul serviciului social

 • sprijinirea copiilor proveniţi din familii dezavantajate social, cu focalizare pe copiii preşcolari care provin din familii aflate în dificultate, în vederea scăderii riscului de excluziune socială a copiilor


Obiective

 • scăderea riscului de excluziune socială
 • refacerea şi/sau dezvoltarea capacităţilor individuale şi familiale ale părinţilor necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii
 • dezvoltarea deprinderilor şi normelor pro-sociale ale copiilor


Servicii oferite

1. Servicii cu caracter social

1.1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • îndrumare către alte servicii
 • informare şi consiliere: privind drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/
 • reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate
 • mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, promovarea
 • activităţilor de voluntariat etc.
 • management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare
 • procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate)
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.

1.2. Suport şi asistenţă pentru copii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • asigurarea a două mese gătite şi a unei gustări pe zi (mic dejun, prânz şi gustare)
 • suport material copiilor sub forma rechizitelor şcolare, îmbrăcămintei, materialelor igienico-sanitare precum şi familiilor acestora, periodic
 • oferirea de cadouri pentru ocazii speciale: ziua copilului, Crăciun, Paşte, etc.
 • oferirea posibilităţii de a participa la spectacole de cinema, teatru, etc.

2. Servicii cu caracter pedagogic

 • supraveghere pedagogică
 • educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
 • facilitarea accesului la educație generală
 • socializare și petrecere a timpului liber


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • copilul provine din familie aflată în dificultate
 • familia copilului este monoparentală sau cu mulţi copii
 • gradul de sărăcie al familiei (venitul familiei este redus, gradul de dotare al locuinței, nivelul de viață al familiei)
 • comportamente deviante în familie (consum de drog, alcool, agresivitate)
 • gradul de educaţie a părinţilor scăzut


Echipa centrului

 • educatori, asistent social, îngrijitor


Contribuția beneficiarilor

 • 15 lei/lună

Material informativ - Centrul de Zi "Don Bosco" Satu Mare Material Informativ Don Bosco

Raport de activitate 2019 - Centrul de Zi "Don Bosco" Satu Mare Raport de activitate 2018 Centrul de Zi Don Bosco Satu Mare


Finanțări

2019

 • Municipiul Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare, în perioada aprilie-decembrie 2019, a achiziționat servicii sociale pentru persoane aflate în situații vulnerabile, în valoare de 84.623 lei 

 

Apariții în presă

2019
Au servit masa de Crăciun împreună
Centrele de zi ale Caritas au sărbătorit Ziua Femeii

2017
Ziua Copilului sărbătorită la Centrul "Don Bosco"