Rólunk

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 1990 június 27-én megalapított civil szervezet, mely Szatmár és Máramaros megyék területén fejti ki tevékenységét. A 795/2004-es számú Kormányrendelet alapján a szervezet közhasznúvá lesz nyilvánítva. 
A szervezet szerepel a Civil szervezetek/egyházak jegyzékében az 52634-es számú, 2019.04.08-án kiállított Határozatnak megfelelően. 

Küldetésünk a szükséget szenvedő személyek támogatása keresztény szellemben, nemzeti, vallási, faji, nemi vagy politikai megkülönböztetés nélkül, figyelembe véve a katolikus keresztény elveket. A szervezet küldetése a római katolikus egyház küldetéséből fakad, annak szociális tanításán alapszik. Értékeink, amelyeken tevékenységünk alapszik: a szeretet, az emberi méltóság, a felelősségtudat, a szolidaritás és az esélyegyenlőség. 

Szervezetünk célja a szükséget szenvedő és veszélyeztetett embertársaink életminőségén javítani. Célunk elérése érdekében hatékony szociális programokat dolgozunk ki, és ezeket gyakorlatba is ültetjük. Projektjeink megvalósításában szakképzett, felelősségtudatos, együttműködő és példamutató alkalmazottakra és önkéntesekre építünk, számítunk továbbá helyi, belföldi és külföldi partnereink támogatására.  

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezetnek mintegy 200 alkalmazottja van, így az ország egyik legnagyobb Caritas-szervezete, valamint az észak-nyugati régió egyik legnagyobb civil szervezete. 

A szervezet a következő szociális szolgáltatás-típusokat nyújtja:

 • szociális szolgáltatások gyermekek és fiatalok számára
 • szociális szolgáltatások fogyatékkal élők számára
 • szociális szolgáltatások idősek számára
 • házi betegápolási szolgáltatások
 • szociális segítség és támogatás 

Célkitűzéseink:

 • a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, képességeik fejlesztése által lehetővé téve számukra, hogy a közösség hasznos és értékes tagjaivá válhassanak
 • a fogyatékkal élők képességeinek fejlesztése, hogy önálló és teljes életet élhessenek
 • a beteg, gondozásra szoruló idősek megszokott, otthoni környezetükben való ellátása
 • az extrém szegénység átmeneti enyhítése és egy szerény, de stabil életszínvonal eléréséhez szükséges szociális készségek megszerzésének támogatása 
 • a hátrányos helyzetű személyek iránti szolidaritás erősítése 

Szociális szolgáltató egységeink

Jelenleg a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 25 engedélyezett szociális központot működtet. 2019-ben a szervezetnek 2 336 állandó ellátottja volt: 744 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal, 329 fogyatékkal élő személy, 782 idős, továbbá 481 személy részesült szociális támogatásban.

Vezetőség

 • vezérigazgató - dr. Román János
 • Szatmár megyei aligazgató - Lieb-Nemes Zsolt
 • Máramaros megyei aligazgató - Józsa Nándor-Lóránd

 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet Éves Beszámolói 

Éves Beszámoló 2019Éves Beszámoló 2018

Éves Beszámoló 2017Éves Beszámoló 2016Éves Beszámoló 2015Éves Beszámoló 2014Éves Beszámoló 2013