Küldetésünk

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet küldetése a szükséget szenvedő személyek támogatása keresztény szellemben, nemzeti, vallási, faji, nemi vagy politikai megkülönböztetés nélkül, figyelembe véve a katolikus keresztény elveket. A szervezet küldetése a római katolikus egyház küldetéséből fakad, annak szociális tanításán alapszik. 

Szervezetünk célja a szükséget szenvedő és veszélyeztetett embertársaink életminőségén javítani.

Célunk elérése érdekében alkotó módon dolgozunk ki hatékony, rugalmas és modell értékű szociális programokat, és ezeket gyakorlatba is ültetjük. Projektjeink megvalósításában szakképzett, felelősségtudatos, együttműködő és példamutató alkalmazottakra és önkéntesekre építünk, számítunk továbbá helyi, belföldi és külföldi partnereink támogatására.  

Mindezzel egy szolidáris és méltányos társadalom kialakulásához járulunk hozzá.