Projektjeink

Együtt az időseinkért! 

A 2014-2020-es Humánerőforrás Operatív Programon (POCU) keresztül az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott projekt.
A projekt értéke: 2.785.379,66 lej 
Pályázó: a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
A projekt időtartama: 2019. augusztus 1 - 2022. július 31.
Célcsoport: 170 nagybányai idős
A projekt általános célja: a nagybányai idősek életminőségének javítása négy, a szépkorúak igényeihez igazodó szociális szolgáltatás révén.


Szépkorúan is aktívan!

A 2014-2020-es Humánerőforrás Operatív Programon (POCU) keresztül az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott projekt.
A projekt értéke: 2.786.616,39 lej 
Főpályázó: a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság (DAS), partner: a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
A projekt időtartama: 2019. július 1 - 2022. június 30.
Célcsoport: 164 szatmárnémeti idős
A projekt általános célja: az életminőség javítása Szatmárnémeti Municípiumban két új, idősek számára létrehozandó  szociális szolgáltatás révén, továbbá az aktív idősödés népszerűsítése, a szépkorúak egyéni szükségleteihez igazodva, hangsúlyt helyezve az elszigetelődés és az elfoglaltság hiányának megelőzésére, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélyének csökkentésére. 


Eltérő fejlődésű gyerekek fejlesztése online támogatással

Az ERASMUS+ Stratégiai partnerség/Köznevelés támogatásból finanszírozott pályázat.
Főpályázó:
a Rejtett Kincsek Down Egyesület, Nyíregyháza (Magyarország).
Partnerek: a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, Centrum Liberta, Kassa (Szlovákia)
A projekt időtartama: 2018. november 1 - 2020. október 31.
Célcsoport: 6 hó és 6 év kor közötti (12 évig bővíthető mivel a modulok tartalmai eltérőek) eltérő fejlődésű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek, tipikusan fejlődő gyermekek, szülők, szakemberek.
A projekt célkitűzése: egy innovatív, bővíthető e-learning modulrendszer kidolgozása a térségben súlyos problémaként jelentkező, a korai fejlesztésben tapasztalható ellátási nehézségek javítása és a társadalmi inklúzió alacsony szintjének növelése. 


Integráció zene és művészet által 

A projekt megvalósítója a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet a szatmárnémeti Ion Creangă Általános Iskolával való együttműködésben, a szatmárnémeti Rotary Klub támogatásával
A projekt időtartama: 2018 szeptembere - 2019 januárja
A projekt értéke: 6.645 lej
Célcsoport: 30, a Barátság Háza Nyitott Szociális Központot látogató hátrányos szociális környezetből származó, a Soarelui lakónegyedben élő óvodás és iskolás
Közvetlen kedvezményezettek: a Ion Creangă Általános Iskola 30 diákja
Közvetett kedvezményezettek: a Ion Creangă Általános Iskola további 100 tanulója, a Barátság Házába járó gyermekek osztálytársai
A projekt célkitűzései:
1. Lehetővé tenni a zenei és alkotó programokon való részvételt 30, Szatmárnémeti Soarelui negyedében lakó, szociálisan hátrányos helyzetű gyermek számára
2. Informális keretet biztosítani 130, a Ion Creangă Általános Iskolába járó iskolás számára 30 hátrányos helyzetű gyermek szociális integrációjára


The Future is Ours 3 

A projekt megvalósítója a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet az ERSTE Alapítvány támogatásával a SIMPACT keretében.
A projekt időtartama: 2017.08.01-2018.07.30.
A projekt értéke: 22.900 euró
Célcsoport: 100, 17 és 25 év közötti fiatal
A projekt célja a fiatalok támogatása a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben


Gyermek és Család (CoFa)

A projekt kivitelezője a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet a Neumayer Stiftung támogatásával.
A projekt időtartama: 2017 júliusa - 2018 szeptembere
A projekt értéke: 6060 euró
Célcsoport: a Barátság Háza Nyitott Szociális Központot látogató óvodások és iskolások, valamint azok családtagjai
A projekt célja: a szülői kompetenciák fejlesztése, a szülők megerősítése abban, hogy gyermekeiket a megfelelő nevelésben és oktatásban részesítsék 


A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásának, valamint Helyi Akciócsoport létrehozásának előkészítése Szatmárnémeti municípiumban

A 2014-2020-as Emberi Erőforrás Operatív Programból társfinanszírozott projekt
A projekt megvalósítói:
Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezettel és az OTP Consulting Románia Kft.-vel való együttműködésben
A projekt értéke: 226.041,55 RON
Időtartama: 2017 szeptembere – decembere
A projekt célja Szatmárnémeti municípium 4 marginalizált zónáját átölelő fejlesztési stratégia kidolgozása


Nagykároly Municípium fejlesztési stratégiájának létrehozása a helyi közösség felelősségvállalása által

A 2014-2020-as Emberi Erőforrás Operatív Programból társfinanszírozott projekt
A projekt megvalósítói:
Nagykároly Polgármesteri Hivatala, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezettel és az Agenda Setting Kft.-vel való együttműködésben
A projekt értéke: 221.936,01 RON
Időtartama: 2017 augusztusa – novembere
A projekt célja Nagykároly municípium 3 marginalizált zónáját átölelő fejlesztési stratégia kidolgozása


Old but gold – aktív időskor Szatmár és Máramaros megyében 

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet által a Kölcsey Ferenc Főgimnáziummal való együttműködésben, a szatmárnémeti Rotary Klub anyagi támogatásával megvalósított projekt
Időtartam: 2017.08.14-10.31.
A projekt célja az aktív időskor népszerűsítése és támogatása a szatmárnémeti, nagykárolyi, túrterebesi, valamint a nagybányai és máramarosszigeti közösségekben, kulturális és kreatív, generációkat összekötő foglalkozások keretében


Varázskert

A projekt gyakorlatba ültetője a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
A projekt támogatója a MOL Románia és A Közösségért Alapítvány a 8. MOL Gyermekgyógyító program keretében
A projekt időtartama: 2016. 12.01-2017.08.30.
Célcsoport: 50, a Szent József Rehabilitációs Központot látogató 3 és 7 év közötti gyermek, továbbá 50, a Hans Lindner Alapítvány Reménysugár programjában részt vevő daganatos betegségekkel küzdő 3 és 12 év közötti gyermek.
A projekt célja egy szenzoriális terápiás kert létrehozása, azaz egy olyan természetes környezet kialakítása, mely a speciális szükségletű gyermekek fizikai, lelki, társadalmi és szellemi szükségleteit szem előtt tartva lehetőséget biztosít számukra a természet felfedezésére, megismerésére, a játékos tanulásra, a felhőtlen kikapcsolódásra


Gyermek és Család (CoFa) 

A projekt kivitelezője a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet a Neumayer Stiftung támogatásával. 
A projekt időtartama: 2016 májusa - 2017 júniusa
A projekt értéke: 6060 euró
Célcsoport: a Barátság Háza Nyitott Szociális Központot látogató óvodások és iskolások, valamint azok családtagjai
A projekt célja: a szülői kompetenciák fejlesztése, a szülők megerősítése abban, hogy gyermekeiket a megfelelő nevelésben és oktatásban részesítsék 


Tematikus Park Túrterebesen 

A projekt megvalósítója a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet az Erdélyi Kárpát Egyesülettel való együttműködésben.
A szatmárnémeti Rotary Klub anyagi támogatásával megvalósított projekt.
Időtartam: 2016. szeptembere - novembere
Célcsoport: 95, a Tours-i Szent Márton Közösségi Központba járó hátrányos helyzetű iskolás és 7 fiatal
A projekt célja egy olyan tematikus park létesítése, amely megfelelő helyszínt képez a Tours-i Szent Márton Központot látogató hátrányos helyzetű fiatalok környezetvédelmi nevelése számára


Szociális szolgáltatások regionális önkéntes-hálózata Bihar, Szatmár és Szilágy megyékben (VOLO) 

Főpályázó: Nagyváradi Caritas Catolica
A projektben betöltött szerepünk: partner
A Svájci­–Román Együttműködési Program keretében finanszírozott projekt
Időtartam: 2016. február 1. – 2017. július 31.
Célcsoport: 30 szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezet, 1520 potenciális önkéntes
A projekt célja: szociális szolgáltatások terültén működő civil szervezetek aktivitásának a fejlesztése és népszerűsítése, egy regionális önkéntes hálózat kiépítése révén Bihar, Szatmár és Szilágy megyékben
A projekt honlapja: https://www.volonet.ro


ConectING - Sohasem egyedül 

A projekt támogatója az ING Bank
Időtartama: 2016
Célcsoport: 70 szatmárnémeti, nagykárolyi és nagybányai nyugdíjas, valamint 17 önkéntes
A projekt célja: számítógép és internet felhasználási tanfolyamok szervezése idősek számára az időskori elszigetelődés megakadályozására, valamint a generációk közötti kommunikálás támogatására


Mindenkinek Becsengettek! - koragyermekkori intervenció és iskolai együttnevelés integrált gyakorlati protokollja a fogyatékkal élőkért

Az ERASMUS+ Stratégiai partnerség/Köznevelés támogatásból finanszírozott pályázat
Főpályázó: a nyíregyházi Down Egyesület
Partnerek: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, Centrum Liberta Kassa
Időtartam: 2 év (2015.11.01-2017.10.31.)
Célcsoport: 10, 5 és 10 év közötti sajátos nevelési igényű gyermek
A projekt célja a Mindenkinek becsengettek! program földrajzi kiterjesztése 3 országra: Magyarországra, Romániára és Szlovákiára, továbbá az aktuális protokoll kiegészítése egy koragyermekkori intervenciós módszertannal, egy komplex, a koragyermekorban, óvodás és iskolás korban alkalmazható nevelési és terápiás metodológiát létrehozva. A projekt célja hosszú távon a sajátos nevelési igényű gyermekeknek óvodai és iskolai közösségekbe való integrálása


A szatmári és máramarosi régióban élő romák és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeinek javítása

A Svájci Caritas kezdeményezésére indított projekt.
Partnerek: Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, A Roma Közösségek Erőforrás Központja Kolozsvár
A Svájci­–Román Együttműködési Program keretében társfinanszírozott projekt
Időtartam:
 2014. január – 2017. december
Célcsoport: az erdődi, túrterebesi és nagybányai roma közösségek
A projekt célja: a roma közösségek nevelési, közösségfejlesztési és egészségügyi programok általi felzárkóztatása. A projekt ideje alatt több mint 1000 személy támogatására kerül sor (gyerekek, fiatalok, felnőttek)


Önkéntesség határok nélkül - HUSKROUA projekt 1101/ 091 

A projekt megvalósítói: Inspi-Ráció Egyesület Nyíregyháza, Magyarország, Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület, Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Finanszírozó: az Európai Unió
Időtartam: 2014. február – 2015. szeptember
Célcsoport: a projektben résztvevő régiókból származó tanárok és 60 diák
A projekt célja: megtanítani a programba jelentkező önkénteseket csapatban, a közösség aktív tagjaként dolgozni. Felismertetni velük, hogy felelőséggel tartoznak magukért, a környezetükért, a társadalomért, képesek önálló, felelős döntések meghozatalára


Partnerség a munkaerőpiaci esélyegyenlőségért 

A projekt kivitelezői: Caritas Catolica Nagyvárad, Gyulafehérvári Caritas, Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Projektben betöltött szerepünk: főpályázó
Finanszírozva az Európai Szociális Alapból, a 2007 – 2013 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében
Időtartam: 2014. május - 2015. október
Célcsoport: 570, a nyugati és központi fejlesztési régióból származó személy, többnyire nő
A projekt célja: az esélyegyenlőség és a nemek közötti, munkaerőpiacon fellépő különbségek és diszkrimináció leküzdése, a célcsoporthoz tartozó nők szakmai képzésének és továbbképzésének támogatása a munkahelyek könnyebb megszerzése illetve azok megtartása érdekében


Én is képes vagyok rá!

A projektben betöltött szerepünk: főpályázó
Finanszírozó: a Nagybányai Helyi Tanács Szociális Közszolgálati Osztálya
Időtartam: 2014
Célcsoport: nagybányai fogyatékkal élő és/vagy hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek
A projekt célja: alternatív nevelési módszerek alkalmazása sérült gyerekek esetében, egy támogató csoport létrehozása, mely a speciális szükségletű gyermekek és családaik problémáival foglalkozik. A szülők bevonása a speciális szükségletű gyermekekkel foglalkozó nappali központ tevékenységeibe, a központban ellátott gyermekek szociális és lelki képességeinek fejlesztése alternatív művészeti terápiás tevékenységek által


Együtt erősebb civil szervezetek! 

A projekt partnerei: Romániai Caritas Konföderáció, Gyulafehérvári Caritas, "Pentru Voi" Alapítvány, "Alături de Voi" Alapítvány Románia, Norvég Caritas, Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Projektben betöltött szerepünk: partner
Finanszírozva a Romániai Civil Támogatási Alapból
Célcsoport: öt régió 60 civil szervezete, 225 civil szervezetben tevékenykedő személy, 105 helyhatósági és szociális közszolgálati egységnél dolgozó személy, legkevesebb 30.000, a szociális szolgáltatások előnyeiről tájékoztatott lakos
Időtartam: 2014. április – 2015. november
A projekt célja: a civil szervezetek közötti együttműködés erősítése illetve a szervezetek és helyi, valamint központi hatóságok közötti párbeszéd fejlesztése. Azon módszerek elsajátítása, megvitatása, melyek által a helyi hatóságoknál közben lehet járni, hogy az elkövetkező két évben több szociális szolgáltatást támogassanak


FloodAid - Önkéntesek az árvízvédelemben 

A projekt partnerei: Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat, Romániai Máltai Segélyszolgálat Nagybányai Fiókszervezete, Gulács Község Önkormányzata, Magyarország, Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet
Finanszírozó: az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO)
Időtartam: 2014. január - 2015. október
Célcsoport: 40 önkéntes
A projekt célja: önkéntesek speciális kiképzése árvizek sújtotta helyszíneken való segítségnyújtásra