Implicat și activ la vârsta înțelepciunii

Lansarea oficială a proiectului implementat de DAS în parteneriat cu Caritas, a avut loc în data de 19 septembrie.

Direcția de Asistență Socială Satu Mare (DAS), în calitate de aplicant principal și Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, în calitate de partener au început implementarea noului proiect POCU/436/4/4, intitulat: „Implicat și activ la vârsta înțelepciunii”, cod proiect: 126650.

Obiectivul general al acestui proiect este creșterea calității vieții în municipiul Satu Mare prin înființarea a două noi servicii sociale adresate vârstnicilor și încurajarea îmbătrânirii active, în corespondență cu nevoile individuale ale persoanelor de vârsta a treia, cu accent pe evitarea izolării, inactivității și diminuarea riscului de sărăcie și excluziune socială.

Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • 2 licențieri de servicii sociale obținute, unul pentru centrul de zi pentru vârstnici și unul pentru servicii de masă pe roți pentru persoane de vârsta a treia;
  • minim 124 de vârstnici beneficiază de serviciile centrului de zi; minim 40 de persoane vârstnice beneficiază de serviciile mesei pe roți cu hrană furnizată la 2 zile;
  • în total 164 de vârstnici primesc sprijin, din care 124 depășesc situația de vulnerabilitate dată de izolarea la domiciliu, segregarea socială.

Proiectul în valoare de 2.786.616,39 lei este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, urmând să fie implementat în perioada iulie 2019 – iunie 2022.