Anunț achiziție directă

Organizația Caritas așteaptă oferte de achiziție mobilier pentru noul său centru de asistență și recuperare din Baia Mare. 

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 

Date identificare autoritate contractantă:

Asociatia Organizatia Caritas a Diecezei Satu Mare cu sediul în localitatea Satu Mare, Str. Luko Bela nr. 15, cod poștal 440061, județul Satu Mare, telefon: 0261-710464, fax: 0261-712011, e-mail: caritas@caritas-sm.ro

 

ANUNȚ:

Denumire contract: Furnizare - mobilier

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 22 mai 2020, ora 16

Tip anunț: achiziție directă

Tip contract: furnizare

Coduri  CPV: 39100000-3 mobilier

 

 

Denumire produs

UM

Cantitate

Val estimate/lei fara TVA

1

Birou

buc

3

756,30

2

Corp mobila

buc

3

252.10

3

Comoda

buc

3

336,13

4

Biblioteca cu 2 rafturi

buc

5

420,17

5

Scaun birou

buc

3

336,14

6

Canapea 5 piese

buc

1

12.521,00

7

Fotoliu

buc

1

2.184,88

 

Valoarea estimată a achiziției: 21.848,74 lei fără TVA

Caiet de sarcini: Caiet de sarcini


Descriere contract: Furnizare mobilier pentru derularea proiectului „Împreună pentru vârstnicii noștri!”, cod SMIS 127166, aprobat în cadrul programului POCU - Program Operațional Capital Uman. Valoarea totală de 21.848,74 lei fără TVA


Condiții referitoare la contract:

Finalizarea  achizitiei se va face prin incheierea contractului de achizitie.

Termen de livrare: 30.06.2020

Termen de plată: în termen de maxim 30 de zile de la data facturării.

Locul de livrare: loc. Baia Mare, Str. George Cosbuc Nr 54, cheltuielile de livrare cad in sarcina operatorului economic.

Valabilitatea ofertelor: 30 de zile.

Condiții de participare: Pot participa toți operatorii economici interesați.

Oferta se depune  prin e-mail la adresa caritas.baiamare@yahoo.com, se exprimă în lei fără TVA și este ferma pe toată perioada de valabilitate a contractului de achiziție publică.

Oferta va fi făcută pentru toate produsele solicitate, nefiind admise oferte parţiale. Livrarea şi montajul la sediu sunt în sarcina furnizorului.

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, la valoarea totală a tuturor produselor descrise în caietul de sarcini.

Alte informații: Prezentarea ofertei

Oferta se elaborează  și se transmite prin e-mail la adresa: caritas.baiamare@yahoo.com  până la data de 22 mai 2020, orele 16.

Adresa la care se depun ofertele: Asociatia Organizatia Caritas a Diecezei Satu Mare, punct de lucru Baia Mare, Str. George Cosbuc Nr 54,  județul Maramures, telefon: 0262-218058 e-mail: caritas.baiamare@yahoo.com.

Autoritatea contractantă nu răspunde pentru ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită.

Oferta depusă după data limită de depunere a ofertelor și după ora stabilită nu vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor.

Eventualele informații suplimentare sau clarificări se pot solicita prin e-mail caritas.baiamare@yahoo.com.

Sursa de finanțare: finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, conform contractului de finanțare nr. POCU/436/4/4/127166- Fonduri nerambursabile FSE, fonduri nerambursabile din bugetul national.

 

Responsabil achiziții publice
Maroscsak Persida

Responsabil financiar
Ferencz Klara

Manager proiect
Frasin Cristina


Descarcă anunțul de achiție directă în format pdf: Anunt achitie directa

Descarcă caietul de sarcini în format pdf: Caietul de sarcini