Anunț achiziție directă

Organizația Caritas așteaptă oferte de furnizare produse materii prime pentru preparare hrană. 

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 

Date identificare autoritate contractantă:

Asociatia Organizatia Caritas a Diecezei Satu Mare cu sediul în localitatea Satu Mare, Str. Luko Bela nr. 15, cod poștal 440061, județul Satu Mare, telefon: 0261-710464, fax: 0261-712011, e-mail: caritas@caritas-sm.ro

 

ANUNȚ:

Denumire contract: Furnizare produse materii prime pentru preparare hrană

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 22.07.2020, ora 16 

Tip anunț: achiziție directă

Tip contract: furnizare

 

Cod CPV:

Valoarea estimată a achiziției: 115.596,33 lei fără TVA

Descriere contract: Furnizare e produse materii prime pentru preparare hrană „Implicat și activ la vârsta înțelepciunii”, cod SMIS 126650 aprobat în cadrul programului POCU - Program Operațional Capital Uman.

Condiții referitoare la contract:

Finalizarea  achiziției se va face prin incheierea contractului de achiziție.

Livrarea se va face pe baza  de comandă fermă, la Cantina Socială Caritas.

Termen de livrare: 2 zile lucrătoare de la data emiterii comenzii.

Termen de plată: în termen de maxim 30 de zile de la data facturării.

Locul de livrare: loc. Satu Mare, bld. Unirii nr.38, cheltuielile de livrare cad in sarcina operatorului economic.

Valabilitatea ofertelor: 30 de zile.

Condiții de participare:  Pot participa toți operatorii economici interesați indiferent dacă dețin sau nu cont în SICAP. Oferta se depune  prin e-mail la adresa caritas@caritas-sm.ro conform prevederilor caietului de sarcini atașat. Oferta se exprimă în lei fără TVA și este ferma pe toată perioada de valabilitate a contractului de achiziție publică. Nu se acceptă oferte alternative.

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”.

Alte informații: Prezentarea ofertei

Oferta se elaborează  și se transmite prin e-mail la adresa: caritas@caritas-sm.ro până la datade 22.07.2020, ora 16.

Adresa la care se depun ofertele: Asociatia Organizatia Caritas a Diecezei Satu Mare str. Lükő Béla nr.15,  județul Satu Mare, telefon: 0261-72011 e-mail: caritas@caritas-sm.ro   

Autoritatea contractantă nu răspunde pentru ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită.

Oferta depusă după data limită de depunere a ofertelor și după ora stabilită nu vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor.

Eventualele informații suplimentare sau clarificări se pot solicita prin e-mail  caritas@caritas-sm.ro   

Sursa de finanțare: finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, conform contractului de finanțare nr. POCU/436/4/4/126650- Fonduri nerambursabile FSE, fonduri nerambursabile din bugetul național.

 

Responsabil achiziții publice
Maroscsak Persida

Responsabil financiar
Czikai Ida

Coordonator ONG
Sopoian Réka


Descarcă anunțul de achiție directă în format pdf: Anunt achitie directa

Descarcă caietul de sarcini în format pdf: Caietul de sarcini