Valori și principii

Valori


1. Iubire
Porunca iubirii ne îndeamnă prin pilda lui Cristos la ajutarea şi sprijinirea persoanelor din jurul nostru, aflate în dificultate. Dai dovadă de dragoste creştină atunci când îl ajuţi pe aproapele tău să-şi atingă scopul, să ajungă la desăvârşire, la împlinirea fiinţei sale.

2. Demnitate umană
Respectăm creaţia lui Dumnezeu şi viaţa în chipul fiecărui om. Acţionăm în interesul redobândirii demnităţii persoanelor prin acceptarea lor ca parteneri, implicându-i în activitatea comună, dar respectându-le dreptul de decizie. Serviciile noastre sunt concepute în aşa fel încât să nu ducă la dependenţă.

3. Responsabilitate
A fi responsabil determină adoptarea unei atitudini conştiente faţă de acţiunile noastre; ce anume facem, cum şi cu ce consecinţe. Responsabilitatea o exercităm faţă de propria noastră persoană, faţă de colegi, protejaţi, mediul care ne înconjoară şi faţă de utilizarea resurselor de care dispunem. Acesta este spiritul în care transmitem şi dezvoltăm sentimentul de responsabilitate faţă de semenii noştri.

4. Solidaritate
Solidaritatea o manifestăm în totalitatea acţiunilor noastre pe care le exercităm în mod responsabil, în folosul comunităţii. Abordăm nevoile semenilor noştri în mod empatic şi altruist. Interesul nostru se axează, în primul rând, pe dezvoltarea şi întărirea sentimentului de solidaritate faţă de persoanele aflate în dificultate. 

5. Egalitate
Ne raportăm la toate persoanele fără niciun fel de discriminare (legată de rasă, sex, religie, apartenenţă politică, etc.).


Principii de bază 


1. Activităţi sociale bazate pe învăţăturile bisericii
Caritas îndeplinește porunca iubirii lui Isus ca parte a bisericii, sub formă instituționalizată, ținând mereu cont de învățătura socială a bisericii conform căreia misiunea eternă a omului și activitatea sa pe această lume sunt legate.  

2. Individ şi comunitate
În relaţionarea individului cu comunitatea, locul primordial îl are individul aflat în nevoie, serviciile noastre fiind dezvoltate pe baza nevoilor individuale, având în vedere sistemul relaţional individ-comunitate, îndeosebi relaţiile familiale (abordare holistică). Caritas, reprezentând valorile catolice creştine, formează în mod conştient comunitatea şi societatea. 

3. Credibilitate
Valorile şi principiile Caritas se reflectă în comportamentul nostru de zi cu zi, reprezentând un model în mediul nostru mai restrâns şi mai larg.  

4. Subsidiaritate
Este principiul conform căruia toate deciziile trebuie luate şi aplicate la nivelul cel mai inferior posibil, unde încă există această capacitate. 

5. Pentru tine, cu tine, dar nu în locul tău
În relaţionarea interumană, având în vedere posibilităţile fiecăruia, ne străduim în continuu pentru conştientizarea responsabilităţii de sine. 

6. Dezvoltare
În munca de zi cu zi ne străduim în mod conştient pentru aplicarea celor mai moderne cunoştinţe profesionale. Avantajăm acele soluţii care asigură o dezvoltare sustenabilă (se referă la clienţi, angajaţi, parteneri, comunitate, mijloace şi relaţiile dintre acestea). 

7. Colaborare pe principiul parteneriatului
În vederea realizării scopurilor (misiunii) ne străduim să colaborăm cu fiecare persoană şi comunitate. În colaborare ne bazăm pe principiul parteneriatului.
Definiţia parteneriatului: scop comun, dispunerea şi utilizarea comună a resurselor, succese, riscuri, câştiguri, sarcini şi reponsabilităţi acceptate în comun, dezvoltarea continuă a relaţiei.  

8. Folosirea resurselor
Resursa cea mai importantă a organizaţiei este harul lui Dumnezeu şi omul creat pe imaginea lui Isus. În utilizarea resurselor ne străduim la maximalizarea eficienţei.