Scopul proiectului este dezvoltarea cooperării transfrontaliere dintre persoanele extrem de vulnerabile la procesul de incluziune socială, din judeţele învecinate Satu Mare şi Ujgorod, în vederea dinamizării relaţiilor etnice specifice locale, în vederea relevării moştenirii socio-culturale şi a păstrării identităţii naţionale şi culturale a acestora, prin prisma diversităţii culturale.