Istoric

1990 


 • După Revoluţia din decembrie 1989 ajutoarele umanitare din străinătate ajungeau în cantităţi masive în ţară, o bună parte a acestora fiind trimise pe filiera Bisericii Catolice. Pentru administrarea eficientă şi organizarea distribuirii ajutoarelor a fost necesară înfiinţarea unei structuri care să preia această sarcină de la reprezentanţii clerului. Astfel s-a înființat Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare în primele zile ale anului 1990, sub autoritatea Episcopiei Romano-Catolice a Sătmarului.
 • Primăria Municipiului Satu Mare a pus la dispoziţia organizației imobilul situat pe str. Delavrancea nr. 20, unde au fost amenajate sediul, depozitul şi punctul de distribuţie.
 • În acelaşi an a fost demarat primul proiect al organizației, constând în înfiinţarea unei capele ecumenice în cadrul spitalului psihiatric din Satu Mare.

1992  


 • În urma emigrării masive a şvabilor din Homorodu de Jos parohia catolică din această localitate a rămas nelocuită. Episcopul Reizer Pál a oferit Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare clădirea respectivă în vederea înființării unei tabere de odihnă pentru tineri cu dizabilităţi. Cunoscută azi sub numele de "Casa Perla", aceasta este azi un centru de integrare prin terapie ocupaţională pentru tineri cu dizabilităţi.
 • Se înființează grădiniţa socială din Ardud destinată copiilor din numeroasa comunitate locală de rromi, care erau supuşi discriminării în multe privinţe.
 • Farmacia socială își începe activitatea la Satu Mare, pe str. Delavrancea nr. 9. 

1993 


 • Se înființează filiala din Carei pe str. Kölcsey Ferenc nr. 5.
 • Centrul de zi pentru vârstnici își începe activitatea la Satu Mare.
 • Se înființează cantina socială la Satu Mare, pe b-dul Unirii nr. 38.
 • Casa Kiwanis din Homorodu de Jos își începe activitatea.

1994  


 • Își începe activitatea centrul de zi pentru copii romi de vârstă școlară la Ardud, cu activități extrașcolare.
 • Se înființează primul centru de îngrijire la domiciliu la Petrești.
 • Policlinica Caritas își începe activitatea la Satu Mare, pe str. Delavrancea nr. 13.
 • Se înființează filiala din Baia Mare.   

1995  


 • Se înființează Căminul săptămânal pentru tineri cu handicap "Sf. Vicențiu" la Homorodu de Jos.
 • Își deschide porțile Centrul de reabilitare "Sf. Iosif" Satu Mare.
 • Grădinița socială "Don Bosco" Satu Mare își începe activitatea.
 • Se înființează grădinița pentru copii cu dizabilități din Carei.
 • Are loc segmentarea activității pe domenii în funcție de grupurile țintă: programe pentru copii, programe pentru persoane cu dizabilități, programe pentru vârstnici, programe sociale.

1996 


 • Se înființează grădinița socială din Turulung.
 • Își începe activitatea primul centru de informare socială la Satu Mare.
 • Caritas încheie contract de colaborare cu Primăria Municipiului Satu Mare.
 • Se înființează centrele de îngrijire la domiciliu din Satu Mare, Ardud și Baia Mare.
 • La Carei se înființează un centru pentru distribuirea ajutoarelor.

1997  


 • Se publică primul raport anual al organizației instituindu-se totodată tradiţia redactării anuale a acestui raport, pentru a asigura informaţii structurate partenerilor, autorităţilor şi tuturor celor interesaţi.
 • Centrul de zi pentru vârstnici din Satu Mare se mută în clădire nouă și își continuă activitatea sub numele de Centrul de zi pentru vârstnici "Speranța" pe str. Rosetti nr. 2/A, oferind o gamă mai largă de servicii.

1998  


 • Policlinica Caritas se mută în clădire nouă, pe drumul Careiului.
 • Se înființează centrul de îngrijire la domiciliu din Homorodu de Jos.
 • Își deschide porțile cantina socială din Baia Mare.

1999


 • Se înfiinţează filiala din Sighetu Marmaţiei.
 • Se realizează prima planificare strategică în cadrul organizaţiei.
 • Își începe activitatea Centrul de zi pentru persoane vârstnice "Sf. Iacob" Satu Mare.
 • Se înființează Centrul de îngrijire la domiciliu "Sf. Terezia" Carei.  

2000  


 • Pe lângă domeniile de activitate existente apare unul nou: programele pentru ajutorarea familiilor destinate în primul rând victimelor agresiunii domestice.
 • Se înființează biroul de informare din Satu Mare.
 • Își începe activitatea centrul de îngrijire la domiciliu din Sighetu Marmației.
 • Se înființează biroul de distribuire a ajutoarelor din Baia Mare.
 • Sediul central se mută pe P-ţa Libertăţii nr. 20.

2002


 • "Casa Prieteniei" din Satu Mare își deschide porțile pentru copii străzii.

2003 


 • Se înființează centrul de zi pentru vârstnici din Baia Mare.

2004  


 • Pe baza Hotărârii de Guvern 795/2004 Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare devine organizație de utilitate publică.
 • Se înființează Centrul comunitar "Sf. Francisc de Assisi" Baia Mare.

2005


 • Debutează al doilea proces de planificare strategică, care aduce schimbări majore în viaţa organizaţiei. Domeniile de activitate sunt reorganizate, astfel încât numărul acestora se reduce la patru.
 • Programele sociale sunt redefinite şi nu mai constă doar în distribuirea de ajutoare materiale. Se înfiinţează birouri de informare şi consiliere, iar accentul este pus pe consilierea personală.
 • Caritas este prima organizaţie non-guvernamentală din judeţul Satu Mare care obţine Certificatul de acreditare de la Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale.
 • Datorită unei finanţări PHARE, organizaţia demarează un proiect de asigurare a calităţii care are ca scop dezvoltarea durabilă prin elaborarea unui sistem de management al calităţii.

2006  


 • Organizaţia Caritas îşi armonizează activitatea cu principiile integrării europene.
 • Relaţiile de parteneriat sunt reevaluate şi ridicate la un alt nivel, Caritas devenind astfel o organizaţie care, la rândul ei, poate oferi sprijin altor organizaţii din ţară, care sunt mai puţin dezvoltate.
 • Se înființează biroul de informare din Satu Mare. 
 • Complexul Educativ "Integretto" Ardud își deschide porțile.

2007


 • Se înființează biroul de informare din Carei.
 • Organizația preia de la Caritas Tășnad centrul de îngrijire la domiciliu din Tășnad.
 • Se organizează prima ediție a Maratonului de solidaritate.
 • Organizația devine partener deplin al Asociației Europeane a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD).

 2008


 • Se înființează centrul de îngrijire la domiciliu din Beltiug.
 • Organizația devine membru al Comitetului Internațional Justitia et Pax.

 2009


 • Departamentul responsabil pentru programele pentru vârstnici al organizației a realizat un studiu pe raza diecezei cu scopul de a revela condițiile de trai, starea de sănătate, structura relațiilor, nevoile și problemele persoanelor de vârsta a treia.
 • Organizația s-a alăturat Fondului Komensky sprijinit de Fundația Erste, fond pentru integrarea copiilor proveniți din medii defavorizate.
 • Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a organizat prima ediție a acțiunii de solidaritate "Un milion de stele". 

 2010 


 • Organizația se dezvoltă în continuare. Au loc schimbări importante la mai multe niveluri.
 • Se demarează un proces conștient de dezvoltare a organizației, proces care duce la schimbări structurale.

 2011


 • Prin cooperarea a Katharina Turnauer Privatstiftung, a Fundației Erste și a Caritas, la Satu Mare își deschide porțile primul magazin social pe nume SOMARO. 

 2012


 • Centrul social deschis "Sf. Paul" Satu Mare își începe activitatea.

 2013


 • În cadrul programului "Aligatorul Vesel" se promovează importanța igienei orale în rândul școlarilor din zona rurală. 
 • Și-a început activitatea filiala careiană a Centrului de reabilitare "Sf. Iosif".

 2014


 • Organizația a demarat proiectul elvețian prin care s-a propus sprijinirea integrării comunităților de romi din Ardud, Turulung și Baia Mare. Pe durata derulării, în proiect vor fi implicați aproximativ 1000 de beneficiari (copii, tineri, adulți).
 • Prin proiectul POSDRU - „Parteneriat pentru șanse egale pe piața muncii" s-a propus promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în vederea creşterii oportunităţilor de angajare şi dezvoltare profesională, prin activităţi de formare profesională (curs lucrător social, babysitter, îngrijitor la domiciliu, agent de curăţenie), sprijin pentru integrare socio-profesională şi schimb de bune practici.
 • Am distribuit 600 de ghiozdane provenite din Germania în cadrul copiiilor nevoiași din Turulung, Carei, Acâș, Baia Mare, Beltiug. 

 2015


 • Organizația a sărbătorit 25 de existență.
 • Am investit în dezvoltarea centrului de îngrijire la domiciliu din Coștiui.
 • Își deschide porțile centrul de îngrijire la domiciliu din Livada.

 2016


 • Am demarat proiectul COFA (Copil și Familie), un program de educație parentală elaborat pe model german. În cadrul proiectului școlarii care frecventează Centrul social deschis "Casa Prieteniei" și membrii lor de familie participă la activități comune educative și totodată distractive în vederea dezvoltării relațiilor copil-părinte. 
 • Centrul comunitar „sf. Martin de Tours” Turulung în colaborare cu Societatea Carpatină Ardeleană a derulat proiectul intitulat "Parc tematic Turulung". Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Asociației Rotary Club Satu Mare. 
 • În proiectul Erasmus + „Clopoțelul sună pentru toți” sunt implicați specialiști din 3 țări: Ungaria, Slovacia și România. Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare este implicat în acest proiect în calitate de partener. În județul Satu Mare pe perioada de derulare a proiectului s-a propus integrarea a 10 copii cu cerințe educaționale speciale, cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani.
 • Programul ”ConectING = niciodată singur” a fost realizat cu sprijinul ING Bank. În cadrul programului 70 de vârstnici au însușit bazele utilizării calculatorului și internetului.  
 • Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare alături de Caritas Catolica Oradea participă în calitate de partener în proiectul VOLO. Proiectul oferă oportunitatea pentru cei interesați de a alege online dintre diversele oportunități de voluntariat și să aplice pentru oportunitățile alese de asemenea online.
 • Își încep activitatea centrele de îngirjire la domiciliu din Viile Satu Mare și Vișeu de Sus.