Investiţi în viitor!

Sprijiniţi dezvoltarea copiilor cu 2% din impozitul pe venit!

Ştiaţi că...

- oferind cei 2% din impozitul pe venit puteţi asigura o masă pentru doi copii?

- cei 2% din impozitul pe venit oferit de Dumneavoastră şi de un membru al familiei acoperă costurile de şcolarizare al unui copil pentru o săptămână?

- cei 2% din impozitul pe venit de la trei persoane asigură terapia pentru un copil cu dizabilităţi?

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare, îngrijeşte anual peste 3800 de copii care provin din familii cu probleme sociale, care suferă de o disabilitate şi care din diverse motive sunt marginalizaţi.

Serviciile noastre oferite prin centrele de zi şi centrul de reabilitare vin în sprijinul familiilor şi în ajutorul copiilor. Prin aceste instituţii copiii beneficiază de educaţie, de activităţi de dezvoltarea abilităţilor şi de consiliere. Se pune accent pe asigurarea nevoilor de bază care în cazul copiilor proveniţi din familii cu probleme sociale este de cele mai multe ori imperativ, deoarece adesea ei nu au acasă posibilitatea de a-şi asigura igiena personală, haine curate, nemaivorbind de o masă caldă.

Copiii cu dizabilităţi beneficiază de intervenţie timpurie datorită unei echipe de specialişti care le oferă un program personalizat de terapie pentru a le asigura cea mai bună şansă la integrarea lor în societate.
 
Investiţi în viitor! Sprijiniţi dezvoltarea copiilor cu 2% din impozitul pe venit!

2% nu este o cheltuială în plus, ci este o parte din impozitul pe 2012 pe care oricum îl plătiţi statului. 2% este o modalitate oferită de stat prin care comunitatea are posibilitatea de a susţine activitatea unei organizaţii neguvernamentale. Această metodă este o importantă sursă de finanţare şi pentru serviciile oferite de Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare. Dacă doriţi să susţineţi cauza noastră vă rugăm să completaţi formularul 230 (descărcaţi de aici) pe care puteţi să depuneţi la sediul central local al finanţelor publice, până la data de 25 mai 2013. Dumneavostră veţi avea de completat punctul I. cu datele personale şi punctul III. 2 cu datele organizaţiei noastre:

Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare
Cod fiscal RO 4960929
Cont bancar: RO 80 RNCB 0221011282140001

Vă rugăm să vă îndemnaţi rudele, prietenii, cunoştinţele şi colegii de serviciu să direcţioneze şi ei cei 2% din impozitul pe venit pentru Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare.