Instituții și servicii

Programe socio-educaționale pentru copii și tineret


Grupurile țintă ale domeniului:

 • copii și tineri din mediul urban și rural, aflați în dificultate

Obiectivele programelor: 

 • îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor și capacitatea acestora pentru o viață adultă și responsabilă
 • responsabilizarea accentuată a familiilor-problemă în ceea ce privește creșterea și educarea copiilor
 • sprijinirea familiilor pentru depășirea situațiilor de criză de orice fel prin forțe proprii
 • promovarea principiului egalității de șanse pentru copii prin colaborarea cu factorii sociali responsabili pe plan local, regional și național 

Instituții:  


Programe destinate persoanelor cu dizabilități


Grupurile țintă ale domeniului:

 • persoane cu dizabilități
 • specialiști în domeniu
 • comunitatea

Obiectivele domeniului:

 • dezvoltarea capacității persoanelor cu dizabilități de a-și valorifica potențialul propriu
 • facilitarea accesului la o formă de educație în colectivitate pentru fiecare persoană cu dizabilități, adecvată vârstei și nevoilor individuale
 • creșterea capacității familiilor persoanelor cu dizabilități de a face față situațiilor problematice
 • creșterea eficienței în cooperare dintre specialiștii implicați în programele de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități
 • întărirea solidarității sociale față de persoanele cu dizabilități și grupurile acestora
 • ridicarea gradului de participare socială a persoanelor cu dizabilități prin accesul mai ușor la serviciile și programele comunitare

Instituții:


Programe destinate persoanelor în vârstă


Grupurile țintă ale domeniului:

 • pensionari cu vârsta de peste 60 de ani, relativ sănătoși, aflați în riscul de a se izola după pensionare
 • vârstnici bolnavi, persoane cu dizabilități, bolnavi cronici (grup-țintă primar), precum și membri lor de familie, voluntari sau specialiști implicați în îngrijirea lor (grup-țintă secundar)
 • vârstnici care suferă de boli cronice și necesită supraveghere permanentă 

Obiectivele programelor:

 • prevenirea dezechilibrelor în viața socială a vârstnicilor, respectiv reintegrarea lor în viața de comunitate prin conștientizarea și exploatarea forțelor proprii
 • îmbunătățirea calității vieții în cazul vârstnicilor bolnavi și al persoanelor cu dizabilități prin intermediul serviciilor complexe și individualizate de îngrijire la domiciliu, prin utilizarea eficientă a resurselor comunității
 • evitarea instituționalizării vârstnicilor cu boli cronice care necesită îngrijire permanentă, respectiv susținerea familiilor acestora în îndeplinirea propriilor responsabilități

Instituții:


Programe sociale de suport și intervenție


Grupurile țintă ale domeniului:

 • familii și persoane cu situație materială precară, beneficiari ai Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare și/sau instituții prestatoare de servicii sociale, acolo unde organizația are reprezentanță
 • victimele violenței în familie
 • victimele calamităților naturale și dezastrelor din Dieceza Satu Mare

Obiectivele domeniului:

 • facilitarea accesului la drepturile sociale existente în legislația în vigoare și serviciile oferite de instituțiile publice și alte ONG-uri, inclusiv cele oferite de Caritas
 • facilitarea dobândirii abilităților sociale pentru a putea atinge un nivel de trai decent, prin consiliere socială
 • depășirea situațiilor de criză în cazul victimelor violenței în familie, motivarea acestor persoane pentru a fi independente de agresor
 • depășirea situațiilor de criză în cazul calamităților naturale și dezastrelor din Dieceza Satu Mare

Instituții: