Rövid történetünk

1990  


 • Pár nappal az 1989-es forradalmi eseményeket követően, özönleni kezdtek a külföldről érkező segélyszállítmányok az országba, jórészük a katolikus egyház közvetítése révén. Ezek hatékony kezelésére és szétosztásuk megszervezése érdekében létre kellett hozni egy olyan struktúrát, amely átveszi ezt a feladatot a papság képviselőitől. Így született meg a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, a Szatmári Római Katolikus Püspökség fennhatósága alatt, az 1990-es év elején.
 • A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal a szervezet rendelkezésére bocsátotta a Delavrancea utca 20. szám alatti épületet, ahol székhelyet, raktárakat és elosztóközpontot alakított ki.
 • Elindult az első Caritas-projekt: egy ökumenikus kápolna kialakítása a Szatmárnémeti Városi Kórház pszichiátriai osztályán. 

1992


 • Az alsóhomoródi sváb lakosság tömeges emigrációja nyomán üresen maradt a római katolikus parókia épülete. Néhai Reizer Pál püspök atya felajánlotta a Caritas szervezet számára az épületet, hogy fogyatékkal élő gyermekek számára üdültetőtábort hozhasson létre. Ma ez a létesítmény a Gyöngy Ház (Casa Perla) nevet viseli, és a fogyatékkal élő fiatalok beilleszkedését szolgáló foglalkoztatási terápiás központként működik.
 • Megalakul a sokgyermekes roma családok számára az erdődi szociális óvoda.  
 • A szociális gyógyszertár megkezdi tevékenységét Szatmárnémetiben, a Delavrancea utca 9 szám alatt.

1993 


 • Megalakul a nagykárolyi munkapont a Kölcsey Ferenc utca 5. szám alatt.
 • Megkezdi tevékenységét a szatmárnémeti idősklub.
 • Megalakul az első saját tulajdonban lévő intézmény, a szociális konyha Szatmárnémetiben, a Honvéd utca 38 szám alatt.
 • Megkezdi működését a homoródi Kiwanis ház.

1994 


 • Megalakul a tanulóház Erdődön roma iskolás gyerekek számára, iskolán kívüli tevékenységekkel.
 • Megalakul az első házi betegápoló központ Mezőpetriben.
 • Megkezdi működését a Caritas Poliklinika Szatmárnémetiben, a Delavrancea utca 13. szám alatt.
 • Megalakul a szervezet nagybányai munkapontja. 

1995 

 • Megalakul a Szent Vince ház Homoródon, amely sérült fiatalok hetes napközijeként szolgál.
 • Létrejön a Szent József Rehabilitációs Központ Szatmárnémetiben sérült gyerekek számára, valamint a kerekesszékeket összeszerelő műhely.
 • Megnyílik a szatmárnémeti szociális óvoda Don Bosco néven.
 • Beindul Nagykárolyban az első sérült gyerekekkel foglalkozó óvoda.
 • A szervezet folyamatos fejlődéséhez egyre több hazai és külföldi önkéntes járul hozzá.
 • Megkezdődik a szervezet tevékenységének területenkénti felosztása a célcsoportoknak megfelelően: gyermek és ifjúsági, sérült, idős, szociális, egészségügyi.

1996


 • Túrterebesen szociális óvoda nyitja meg kapuit.
 • Szatmárnémetiben megalakul az első szociális tanácsadói központ.
 • Együttműködési szerződést köt a Caritas a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatallal.
 • Megalakulnak a szatmárnémeti, erdődi és nagybányai házibetegápoló központok.
 • Segélyosztó iroda alakul Nagykárolyban.

1997


 • Első alkalommal jelenik meg tevékenységi beszámoló, ezzel hagyományt teremtve a későbbi sorozatos kiadásoknak, a beszámoló célja tájékoztatni a partnereket, a hatóságokat a szervezet tevékenységéről.
 • A szatmárnémeti idősklub új épületbe költözik és bővített szolgáltatásokkal, Reménység központ néven folytatja működését a Rosetti utca, 2/A. szám alatt.

1998 


 • A Caritas Poliklinika új épületbe költözik, a Károlyi útra.
 • Megalakul az alsóhomoródi házi betegápoló központ a Kiwanis házban.
 • Megnyílik a nagybányai szociális kantin.

1999 


 • Megalakul a Caritas máramarosszigeti munkapontja.
 • Elkészül az első stratégiai terv.
 • Megalakul a Szent Jakab idősnapközi, a Honvéd utca 38. szám alatt.
 • Megnyitja kapuit a Szent Terézia házi beteggondozó központ Nagykárolyban. 

2000 


 • A létező tevékenységi területek mellett megjelenik egy új, a családsegítő program, amely elsősorban a családon belüli erőszak áldozataival foglalkozik.
 • Megalakul a családi tanácsadó iroda Szatmárnémetiben.
 • Megalakul a máramarosszigeti házi betegápoló központ.
 • Megnyitja kapuit a segélyosztó iroda Nagybányán.
 • Új, központi irodába költözik a Caritas, a Libertăţii tér 20. szám alá.

2002


 • Szatmárnémetiben megnyitja kapuit a Barátság Háza utcagyerekek számára.

2003


 • Megalakul a nagybányai idősközpont.  

2004 


 • A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezetet a 795/2004-es kormányhatározat alapján közhasznú szervezetté nyilvánítják.
 • Megalakul az Assisi Szent Ferenc közösségi központ Nagybányán. 

2005   


 • Megkezdődik  a második stratégiai terv kidolgozása a szervezetnél, a tevékenységi területek átszervezésével. A korábbi hat helyett marad négy összevont terület. 
 • Megtörténik a szociális programok újrafogalmazása, ezek már nem csupán segélyek szétosztásában nyilvánulnak meg. Információs és tanácsadó irodák alakulnak, és a hangsúly a személyes tanácsadásra helyeződik.
 • A Caritas lesz az első olyan közhasznú szervezet Szatmár megyében, amely elnyeri az akkreditálási igazolványt a Szociális Szolgáltatásokat Biztosító Akkreditációs Bizottságtól.
 • PHARE támogatással a szervezet útjára indít egy minőségbiztosítási projektet, melynek célja a tartós fejlesztés a minőségi menedzsment-rendszer kidolgozásának köszönhetően.

2006


 • A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet összehangolja tevékenységét az európai integrációs irányelvekkel.
 • Megtörténik a partnerségi kapcsolatok újraértékelése és magasabb szintre emelése, így a Caritas egy olyan szervezetté válik, amely, a maga során, támogatást tud nyújtani az országban működő más, kevésbé fejlett szervezeteknek.  
 • Megalakul Szatmárnémetiben a tanácsadó iroda (későbbiekben, forrásközpont).
 • Megnyílik az Integretto Központ Erdődön.

2007


 • Megalakul Nagykárolyban a tanácsadó iroda (későbbiekben forrásközpont).
 • A szervezet átveszi a tasnádi Caritas-tól és saját struktúrájában működteti tovább a tasnádi házi betegápoló központot.
 • Az első Jótékonysági Maraton megszervezése.
 • A szervezet teljeskörű partnerévé vált A Sérültek Számára Szolgáltatók Európai Szövetségének (EASPD).

2008


 • Megalakul a krasznabélteki házi betegápoló központ.
 • A szervezet a Justitia et Pax Nemzetközi Bizottság tagjává vált.

2009


 • A szervezet idősgondozás részlege felmérést végez az egyházmegye területén. A kutatás célja az idősek életkörülményeinek, egészségi állapotának, valamint kapcsolati rendszerének feltérképezése, továbbá valós igényeinek, problémáinak feltárása.
 • A szervezet csatlakozik az Erste Alapítvány által támogatott Komensky Alaphoz, mely hátrányos helyzetű gyermekek integrációját támogatja.
 • A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet csatlakozik az "Egymillió csillag" nemzetközi szolidaritási akcióhoz.

2010


 • Különböző formákban, a szervezet legtöbb szintjén újító változások történnek. A szervezet tovább fejlődik.
 • Elkezdődik egy tudatos szervezetfejlesztési folyamat, ami strukturális változtatásokat eredményez.

2011


 • A Katharina Turnauer Privatstiftung, az Erste Alapítvány és a Caritas együttműködése révén Szatmárnémetiben megnyílik az első szociális üzlet SOMARO néven.

2012


 • Megnyitja kapuit a Szent Pál nyitott szociális központ.

2013 


 • A Vidám Aligátor rendezvénysorozat keretében vidéki települések iskolásainak figyelmét hívjuk fel a fogápolás fontosságára. 
 • Megkezdi működését a Szent József Rehabilitációs Központ nagykárolyi kirendeltsége.

2014


 • Elindul a 4 éves időtartamú svájci projekt, melynek célja az erdődi, túrterebesi és nagybányai roma közösségek felzárkóztatása. A projekt lefolyási ideje alatt több mint 1000 személy támogatására kerül sor (gyerekek, fiatalok, felnőttek).
 • Elindul a POSDRU projekt - „Partnerség a munkaerőpiaci esélyegyenlőségért", melynek célkitűzése a munkaerőpiacon fellépő különbségek és diszkrimináció leküzdése.
 • A "Mosollyal megpakolt iskolatáska" elnevezést viselő akció keretében 600, Németországból kapott iskolatáskát osztunk ki a megye több településén, I-IV. osztályos rászoruló gyerekek között. Az iskolatáskák Túrterebesen, Nagykárolyban, Ákoson, Nagybányán, Krasznabélteken és a környező falvakban találnak gazdára.

2015 


 • 25 éves fennállását ünnepli a szervezet.
 • A rónaszéki Házi Betegápoló Szolgálat fejlesztése.
 • Megnyitja kapuit a sárközújlaki Házi Betegápoló Központ.

2016


 • Elindul a COFA (Copil și Familie avagy Gyermek és Család) egy német mintára elgondolt projekt, amelyben a Barátság Ház nyitott szociális központ kisiskolásai és azok családtagjai vesznek részt, közös, nevelő célzatú és szórakoztató foglalkozások révén fejlesztve a szülő-gyermek kapcsolatot. 
 • A túrterebesi „Tours-i Szent Márton” Közösségi Központ az EKÉ-vel való együttműködésben 2016 szeptembere és novembere között tematikus parkot létesít Túrterebesen. A projekt a Szatmárnémeti Rotary Klub finanszírozásával valósul meg.
 • A „Mindenkinek Becsengettek”, 3 országot: Magyarországot, Szlovákiát és Romániát egybefogó Erasmus + pályázatban a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet partnerként vesz részt. A projekt Szatmár megyében 10, 5 és 10 év közötti, sajátos nevelési igényű gyermek integrációját tűzi ki célul, osztályfoglalkozásokon való rendszeres részvételük által.
 • A ”ConectING = sosem egyedül” program az ING Bank támogatásával valósul meg. A program keretében 70 idős sajátítja el a számítógép- és internethasználat alapjait.  
 • A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet a nagyváradi Caritas Catolica-val együtt projektpartnerként vesz részt a VOLO projektben, mely lehetőséget biztosít az önkéntesek számára, hogy online választhassanak a számukra legvonzóbb önkéntes lehetőségek közül, és ezekre ugyanúgy, online jelentkezhessenek.
 • Házi betegápoló központ nyílik Szatmárhegyen és Felsővisón.