Már dolgoznak az első tesztmodulon

Az eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztését segítő e-learning platform első tesztmodulját 48 család fogja kipróbálni.

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, a nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület, valamint a kassai Centrum Liberta 2018 novembere és 2020 októbere között egy e-learning rendszer létrehozását vállalta azzal a céllal, hogy a korai fejlesztést minél több eltérő fejlődésű, valamint sérült gyermek számára tegye elérhetővé. Az „Eltérő fejlődésű gyerekek fejlesztése online támogatással” elnevezésű Erasmus+ program keretében megvalósuló online platform négy nyelven: magyarul, románul, szlovákul és angolul lesz elérhető. Az e-learning rendszer hat fejlesztési terület köré csoportosítja az elvégezhető modulokat, éspedig: gondolkodás, önállóság, szocializáció, kommunikáció, finommozgás és nagymozgás. 
A projekt elindítása óta a résztvevő partnerek már számos konkrét lépést tettek meg a platform kialakítása és működőképessé tételének érdekében. Történt egy előzetes igényfelmérés, melynek keretében 3 országból összesen 100 szülő töltött ki egy 10 kérdésből álló igényfelmérő kérdőívet.
Áprilisban véglegesítődött a program írásos keretrendszere, mely tartalmazza az egyes modulok részletes leírását, valamint a készülő oldal használatát tartalmazó instrukciókat azok számára, akik a jövőben az e-learning leckéket töltik fel. A keretrendszert kilenc romániai, magyarországi és szlovákiai gyógypedagógus véleményezte, akik megfelelőnek minősítették mind a leírást, mind a fejlesztő platformot.
A következő lépés a szófelismerési tréning magyar nyelvű tesztmoduljának kidolgozása, amelyet a három szervezet szakemberei eltérő fejlődésű gyermekekkel és szüleikkel együtt tesztelnek majd. A szófelismerési tréning atipikus fejlődésű, valamint sérült gyermekek esetében használt módszer, mely az olvasás előkészítésére, a beszéd támogatására és a kognitív készségek fejlesztésére szolgál – tájékoztatott Gnandt Gábor gyógypedagógus, a projekt romániai koordinátora. „Egy olyan módszer, amely segíthet a szülőnek is jobban megismerni a saját gyermekét, a saját kompetenciáit, növelni az önbizalmát, hiszen lehetőséget ad arra, hogy gyermekét segítse a fejlődésben, másrészt sikerélményt biztosíthat a gyereknek is azáltal, hogy képes egy bizonyos feladatot megcsinálni, növelheti továbbá a tanulási motivációját” – állítja a szakember. A tesztelés célja, kipróbálni, mennyire használható a modul, szükséges-e a módosítása, pontosítása, és ha igen, milyen módon, ahhoz, hogy olyan szülők számára nyújtson egy használható eszközt, akik egyáltalán nem, vagy csak ritkán tudnak eljutni fejlesztési foglalkozásokra a gyermekükkel. 
A tesztmodul kipróbálásába 48 család bevonását tervezik a projektpartnerek – tudtuk meg Gnandt Gábortól – mégpedig országonként 16 család kapcsolódna be. A 16-ból 10 online fogja tesztelni a modult, 6 pedig fókuszcsoportban, ez utóbbi esetben a szülők és gyerekek a Caritas szatmárnémeti Szent József Rehabilitációs Központjában megtartott foglalkozások keretében próbálják majd ki az online rendszert. A fókuszcsoportban való tesztelés lehetőséget biztosít a szakembernek, annak megfigyelésére, hogyan tudnak hozzáférni a felhasználók az online platformhoz, megtapasztalni azt, milyen nehézségekbe ütközik a szülő a gyermekkel való együttműködés, közös munka terén, valamint rálátást nyújtani arra, miben lehetne segíteni még a szülőket ahhoz, hogy gyermeküket hatékonyabban tudják támogatni a fejlődésben a platformra feltöltendő leckék által.