Nehéz helyzetben a szociális szolgáltatásokat nyújtó civilek

A romániai civil szervezetek érdekképviseletei közösen keresnek megoldást a szektor megmentésére. 

Hazánkban a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek az összszolgáltatók 56%-át képezik és a szociális szolgáltatások 42,02%-át biztosítják. Konkrét számokban kifejezve: az 1791 akkreditált szociális szolgáltató 54000 személyt lát el, köztük fogyatékkal élőket, önállóan magukról gondoskodni nem képes időseket, a szülői támogatást nélkülöző gyermekeket, nehéz helyzetben lévő családokat, hajléktalanokat.

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a civil szervezetek felfüggesztették a tevékenységet nappali központjaikban, melyekben gyermekekkel, idősekkel és fogyatékkal élőkkel foglalkoznak. A központok bezárása nehéz helyzetbe hozta az azokat működtető civil szervezeteket, a továbbra is biztosított szolgáltatások költségei pedig napról-napra nőnek. A civil szervezetek főként magán- és jogi személyektől kapott adományokból és szponzorációkból tartják fent szolgáltatásaikat, valamint a központi állami, illetve a helyi önkormányzati költségvetésből származó támogatásokból, így: szubvenciók, kiszerződött szociális szolgáltatások és pályázatok révén.

A szociális szektor életben tartására, a non-profit szociális szolgáltatók becsődölésének megelőzésére négy nagy romániai érdekképviselet közösen nyújtott be egy indítványt az elmúlt héten Ludovic Orban miniszterelnöknek és Florin Cîţu pénzügyminiszternek címezve azt. A dokumentum megfogalmazói a 37 szociális szolgáltató civil szervezetet képviselő FONSS (a Szociális Szolgáltatásokat nyújtó Civil Szervezetek Föderációja), a 10 hazánkban működő Caritas-szervezetet képviselő Romániai Caritas Konföderáció, a gyermekjólét és gyermekvédelem területén aktiváló 64 romániai civil szervezetet összefogó FONPC (Gyermekeknek Szolgáltatásokat nyújtó Civil Szervezetek Föderációja), valamint a 106 taggal rendelkező, fogyatékkal élőket ellátó szervezeteket képviselő Dizabnet hálózat nevében a Dizabnet Föderáció. 

Kulcsfontosságú intézkezdések 

A négy érdekképviselet öt kulcsfontosságú intézkedésre tett javaslatot, melyek gyakorlatba ültetése mentőövként működne a szociális szolgáltatásokat biztosító civil szervezetek számára.

Az első intézkedés-javaslat a 34/1998-as törvény alapján szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek számára biztosított szubvenciók további folyósítását szorgalmazza, valamint azt, hogy váljon lehetővé ezen összegek átmozgósítása az ideiglenesen megszüntetett szociális szolgáltatások ellátottai számára biztosítandó, a sürgősségi helyzet beállta miatt szükségessé vált új, alternatív alapszolgáltatások költségeinek fedezésére (például bevásárlás időseknek, a nappali központokba járó gyerekeknek élelmiszereket, tisztálkodási- és tisztító szereket tartalmazó csomagok biztosítása, online oktatási programok szervezése, valamint a veszélyeztetett csoportok körében tájékoztatási programok lebonyolítása a koronavírus-járvány megelőzésével kapcsolatban stb.)

A második intézkedés a jövedelemadó, valamint a járulékok befizetési határidejének 3 hónappal való meghosszabbítására vonatkozik. Ez a non-profit szektorra jellemző cash flow-hiány miatt lenne szükséges.

A hármas számú intézkedés-javaslat: az Európai Bizottság által kihirdetett támogatásból, amelyet az alkalmazottak kényszerszabadságra küldése által érintett gazdasági szereplők számára szándékszik biztosítani, a munkaadó civil szervezetek is részesüljenek, egy sürgősségi finanszírozási tengelyen keresztül, rugalmas alkalmazhatósággal és olyan kritériumok alapján, amelyeket a kormánnyal közösen fogalmaznak meg.

A következő javaslat az európai uniós alapokból finanszírozott projektek gyakorlatba ültetési feltételeinek rugalmassá tételére vonatkozik, továbbá arra, hogy az AM-OIRONG-gal közösen erőfeszítéseket kell tenni a projektek felfüggesztésének megakadályozására annak érdekében, hogy biztosíthassák a projektekben dolgozó alkalmazottak bérének kifizetését.

Az ötödik, egyben utolsó intézkedés-javaslat: a civil szervezetek munkaadói számára anyagi támogatás nyújtása a tevékenység-felfüggesztések időszakára, mely az alkalmazottak utolsó 3 havi bruttó átlagjövedelmének 75%-ának folyósítását jelentené. A becslések szerint ez az intézkedés mintegy 8000 munkavállalót érintene.

Az indítványt összeállító négy érdekképviselet a benyújtott dokumentumban felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre is, amelyekkel az öt intézkedés gyakorlatba ültetésének hiánya járna, mint: 2-4 hónap alatt a civil szervezetek szociális szolgáltató egységeik bezárására kényszerülhetnek, ami azt jelentené, hogy 12700 idősotthonban élőt, 9702 házi betegápoló központok által otthonában ellátott időst, valamint további 31839 ellátottat a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságok és a helyi Szociális Igazgatóságok kellene átvegyenek, amihez jelenleg nincs kapacitásuk; mintegy 8 000 alkalmazott válna munkanélkülivé és szorulna munkanélküli segélyre. Amennyiben becsődölnek az európai alapokból finanszírozott projektekben részt vevő civil szervezetek, és ezek a projektek nem lesznek befejezve, az eddig lehívott pénzösszegeket vissza kell majd fizetni, ami komoly anyagi terhet ró majd a projektekben érintett valamennyi félre.