Intézményeink és szolgáltatásaink

Oktatási programok gyermekek és fiatalok számára


Célcsoport:

 • hátrányos helyzetű/ nehézségekkel küszködő városi és vidéki gyermekek és fiatalok

Programjaink célja: 

 • az érintett gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, valamint támogatni őket abban, hogy felelősségteljes felnőttekké váljanak
 • a problémás családok esetében a gyermekneveléssel járó felelősségek tudatosítása
 • a családok támogatása abban, hogy bármilyen krízishelyzeten önerőből túl tudjanak jutni
 • az esélyegyenlőség elvének hangsúlyozása a felelős helyi, regionális és országos szociális szervekkel való együttműködés révén 

Intézményeink:  


Programok fogyatékkal élők számára


Célcsoport:

 • fogyatékkal élő személyek
 • szakemberek
 • a közösség

Programjaink célja:

 • a fogyatékkal élők készségeinek fejlesztése, hogy önálló és örömökben, sikerekben gazdag életet élhessenek
 • a fogyatékkal élők számára biztosítani az életkoruknak és egyéni igényeiknek megfelelő oktatási lehetőséget
 • segíteni a fogyatékkal élő személyek családtagjait abban, hogy a problémás helyzeteket hatékonyan tudják kezelni
 • a fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szociális programok keretében az érintett szakemberek együttműködését hatékonyabbá tenni
 • erősíteni a társadalmi szolidaritást a fogyatékkal élő személyek és csoportjaik iránt
 • a közösségi szolgáltatásokhoz és programokhoz való hozzáférés biztosítása által javítani a fogyatékkal élő személyek társadalmi részvételének arányát

Intézmények:


Idősgondozási programjaink


Célcsoport:

 • relatív jó egészségnek örvendő, 60 év fölötti nyugdíjasok, akik nyugdíjazásuk után ki vannak téve a társadalmi elszigetelődés veszélyének
 • beteg idősek, fogyatékossággal élők, krónikus betegségekben szenvedők (elsődleges célcsoport), valamint az érintettek családtagjai, önkéntesek és szakemberek, akik gondozásukat ellátják (másodlagos célcsoport)
 • krónikus betegségekben szenvedő idős személyek, akik állandó felügyeletet igényelnek 

Proramjaink célja:

 • az idősek társadalmi életében jelentkező hullámvölgyek megelőzése, valamint a közösségi életbe való integrálásuk erősségeik tudatosítása és kiaknázása révén
 • a beteg idősek és fogyatékkal élők életminőségének javítása komplex és egyénreszabott házi betegápolói szolgáltatásaink által, valamint a közösségi erőforrások hatékony felhasználása által
 • az állandó gondozást igénylő krónikus betegségekben szenvedő idősek családi körben való tartása, családtagjaik támogatása a gondozással járó felelősségeik teljesítésében

Intézményeink:


Szociális programok


Célcsoport:

 • szociálisan hátrányos helyzetű személyek és családok, akik a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet és/ vagy szociális szolgáltató intézmények kedvezményezettjei, olyan településeken, ahol a szervezetnek kirendeltsége van
 • a családon belüli erőszak áldozatai
 • a Szatmári Egyházmegyét érintő természeti csapások és katasztrófák áldozatai

Programjaink célja:

 • támogatás nyújtása abban, hogy az érintett személyek élhessenek az érvényben lévő törvények által számukra biztosított társadalmi jogokkal, valamint hozzáférést biztosítani a közintézmények, illetve a civil szervezetek, így a Caritas által is biztosított szociális szolgáltatásokhoz
 • szociális tanácsadás révén elősegíteni azoknak a szociális készségeknek a megszerzését, melyek révén az érintett személyek számára lehetségessé válik egy szerény, de stabil életszinvonal elérése
 • a családon belüli erőszak áldozatainak estében a krízishelyzetek meghaladása, ösztönzésük arra, hogy függetlenítsék magukat az erőszakos féltől
 • a természeti csapások és katasztrófák áldozatainak segítése abban, hogy a krízishelyzeteken túljussanak

Intézményeink: