Értékeink és alapelveink

Értékeink


1. Szeretet
A szeretet parancsa Krisztus példáján keresztül sarkall minket felebarátaink szolgálatára. Mi bizonyságot teszünk keresztény szeretetünkről, amikor embertársunkat segítjük lényének kiteljesedéséhez.

2. Emberi méltóság
Az emberben Isten képmását tiszteljük. A méltóságukban sérült emberek méltóságának visszanyerése érdekében cselekszünk. Úgy tesszük ezt, hogy partnerként fogadjuk el, vonjuk be a közös munkába, tiszteletben tartva az önrendelkezés jogát. Kapcsolatainkat úgy alakítjuk ki, hogy azok ne vezessenek függőséghez.

3. Felelősségtudat
Felelősnek lenni annyit tesz, mint tudatában lenni annak, hogy mit, hogyan, miért, milyen következményekkel teszek. Felelősek vagyunk önmagunkkal, munkatársainkkal, kedvezményezetteinkkel és környezetünkkel szemben, valamint forrásaink felhasználásáért, és ebben a szellemben fejlesztjük embertársaink személyes felelősségtudatát.

4. Szolidaritás
A szolidaritás felelős odafigyelést jelent, mindenben, amit teszünk, akár kisebb, akár nagyobb közösségben. Cselekvő együttérzéssel tevékenykedünk és empátiával közeledünk felebarátaink szüksége felé. Azon dolgozunk, hogy erősítsük elsősorban környezetünkben a szükséget szenvedőkkel szembeni szolidaritást.

5. Esélyegyenlőség
Megkülönböztetés nélkül (faji, nemi, vallási, politikai stb.) viszonyulunk minden emberhez.


Alapelveink


1. Az egyház tanain alapuló szociális tevékenység
A Caritas Jézus szeretetparancsát az egyház részeként teljesíti, intézményesített formában, mindig szem előtt tartva az egyház szociális tanítását, mely szerint az ember örök életre szóló küldetése és evilági tevékenysége összekapcsolódik.

2. Egyén és közösség
Az egyén és közösség viszonyában a szükségtől szenvedő egyén az elsődleges, szolgáltatásainkat ennek alapján alakítjuk, de mindig az egyén közösségi viszonyrendszerében értelmezve, különös tekintettel a családra (holisztikus szemlélet). A Caritas katolikus keresztény értékeket képviselve tudatosan alakítja a közösséget és a társadalmat.

3. Hitelesség
Értékeinket és elveinket mindennapi viselkedésünkben jelenítjük meg, példát mutatva szűkebb és tágabb környezetünkben.

4. Szubszidiaritás
Minden döntést és tevékenységet azon a legalacsonyabb szinten kell meghozni, illetve elvégezni, amely arra még egyáltalán képes.

5. Érted, veled, de nem helyetted
Emberi kapcsolatainkban embertársunk egyéni lehetőségeihez mérten mindig tudatosan törekszünk személyes felelősségvállalásának ösztönzésére.

6. Fejlődés
Mindennapi munkavégzésünk során tudatosan törekszünk a legkorszerűbb szakmai ismeretek integrálására. Azokat a megoldásokat részesítjük előnyben, amelyek elősegítik a fenntartható fejlődést.

7. Együttműködés a partnerség elvén
Céljaink (küldetésünk) megvalósításában együttműködésre törekszünk minden emberrel és közösséggel. Az együttműködésben a partnerség elvét érvényesítjük. A partnerség meghatározása: közös cél, megosztott erőforrás-felhasználás, közösen vállalt sikerek, kockázatok, haszon, feladatok és felelősség, fejlődő kapcsolat.

8. Erőforrás felhasználás
Szervezetünk legfontosabb erőforrása Isten kegyelme és az Isten képére teremtett ember. Ezen erőforrások hasznosításában maximális hatékonyságra törekszünk.