Centrul Social Deschis "Sf. Paul"

Centrul Sf Paul cladire

Satu Mare, strada Lükő Béla nr. 15
Telefon: 0261710464
E-mail: caritas@caritas-sm.ro

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 16
 • program cu publicul: luni, miercuri, vineri, între orele 12 și 16, marți și joi între orele 9 și 12

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF Nr.  002245, eliberat la data de 27.03.2017, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr. 0005274 din data de 27.05.2016


Anul înființării:
 2011


Beneficiari:

 • Tineri între 14 ani–35 ani
 • Familia tinerilor (familii în risc de dezintegrare, familii monoparentale, familii în situații conflictuale, violență în familie) 
 • Grupuri școlare
 • Comunitatea


Scopul serviciului social

 • dezvoltarea personalităţii adolescenţilor şi tinerilor în vederea realizării obiectivelor proprii, într-o manieră responsabilă, independentă şi activă


Obiective

 • furnizarea de servicii de consiliere psihologică, educaţională şi socială pentru adolescenţi şi tineri în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă
 • instruirea părinţilor pentru reînnoirea cunoştinţelor, deprinderilor şi valorilor la care părinţii pot apela pentru a putea menţine relaţii armonioase cu adolescentul
 • prevenirea abuzului de droguri pentru grupurile vulnerabile de adolescenţi, tineri din municipiul Satu Mare, prin programe inovatoare de igienă mentală
 • dezvoltarea personalităţii adolescenţilor şi tinerilor prin implicarea lor în activităţi de voluntariat

Servicii oferite

1. Servicii de consiliere

 • consiliere psihologică
 • şi consiliere prin e-mail
Scopul serviciului este optimizarea, autocunoaşterea şi dezvoltarea personală sau prevenţia şi remiterea problemelor emoţionale, cognitive și de comportament.

2. Programe şcolare de educaţie non-formală

Are drept scop formarea atitudinilor personale faţă de abuzul de droguri, autocunoaştere şi cunoaştere interpersonală. Temele propuse sunt: abuzul de droguri, autocunoaştere şi cunoaştere interpersonală.

3. Activităţi de grup

Scopul principal este dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unor planuri de carieră realiste şi adaptate la cerinţele pieţei muncii.

4. Training de management al stresului înainte de bacalaureat

Trainingul are ca scop găsirea acelor strategii care ajută în reducerea efectelor negative ale stresului de examen asupra performanţei personale.
 
5. Voluntariat

Are drept scop dezvoltarea tinerilor prin activităţi de voluntariat, desfăşurarea unor activităţi în mod responsabil şi bazat pe un sistem propriu de valori.


Criteriile accesării serviciului

Serviciile sociale asigurate prin centrul nostru se acordă la solicitarea persoanei, a familiei, precum şi din oficiu pe baza evaluării indeplinirii criteriilor de eligibilitate /selecţie a beneficiarilor.
Solicitările personale ale beneficiarilor sunt primite de către psihologul sau coordonatorul unității la sediul centrului şi înregistrate în Registrul solicitări.

a) acte necesare
 • cererea beneficiarului
 • xerocopie buletin

b) criterii minime obligatorii
 • solicitantul să fie între 14–35 de ani
 • solicitantul să nu beneficieze de acest tip de serviciu la alte instituţii sau la un alt psiholog
 • angajament faţă de contractul semnat/înţeles între beneficiar şi reprezentantul centrului
 • persoane cu probleme nonpsihotice
 • la activitatea de grup primele 15 persoane înscrise
 • dorinţa şi abilitatea de a muncii în conformitate cu filosofia şi obiectivele centrului
 • dorinţa de a-şi dezvolta abilităţile personale
 • la activităţi de prevenire a abuzului de droguri participanţii claselor a IX-a din liceele partenere
 • primele două clase din fiecare liceu partener
 • rol activ în comunitate la activităţile de voluntariat
 
Echipa centrului

 • psiholog, referent voluntari
 
Contribuția beneficiarilor

 • este conform Dispoziției în vigoare a directorului adjunct al organizației