Centrul de Zi pentru Vârstnici Turulung

Centru varstnici Turulung

Turulung, strada Parcului nr. 267
E-mail: caritas@caritas-sm.ro

Program

  • program de funcționare: luni, miercuri, vineri, între orele 14 și 19
  • program cu publicul: luni, miercuri, vineri, între orele 14 și 19

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF Nr. 002245, eliberat la data de 27.03.2017, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr. 0001725 din data de 16.12.2016

Anul înființării: 2000

Capacitate centru: 25 de beneficiari/zi

Beneficiari

  • persoane cu vârsta de peste 60 de ani

Scopul serviciului social

  • îmbunătățirea calității vieții persoanelor de vârsta a treia, aflate în risc de marginalizare și/sau excluziune socială, prin resocializarea acestora, prin promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții

Obiective

  • dezvoltarea sistemului de relații sociale ale persoanelor de vârsta a treia cu statut de pensionar
  • prevenirea, atenuarea sentimentului de inutilitate la vârstnici
  • utilizarea potențialităților latente ale persoanelor în vârstă în beneficiul colectivului centrului și implicit al colectivității locale

Servicii

  • socializare și petrecerea timpului liber
  • informare și mediere socială
  • însoțirea beneficiarilor care necesită ajutor la sediul altor factori sociali și acordarea de sprijin în vederea întocmirii documentației necesare

Specialiști: tehnician în asistență socială

Contribuție: 1% din venitul lunar

Raport de activitate 2018 - Centrul de Zi pentru Vârstnici Turulung Raport de activitate 2018 Centrul de Zi pentru Varstnici Turulung


Proiecte

2017 - Old but gold – îmbătrânirea activă a vârstnicilor din județul Satu Mare și Maramureș

Apariții în presă

2019
Centrele de zi ale Caritas au sărbătorit Ziua Femeii

2018
Crăciunul e sărbătoarea iubirii și pentru vârstnici
Ziua Femeii – o legătură între generații

2017
Ziua Vârstnicilor Caritas