Centrul de Zi pentru Vârstnici Baia Mare

Club Baia Mare cladire

Baia Mare, strada George Coșbuc nr. 54
Telefon: 0262-218058
E-mail: caritas@caritas-sm.ro

Program

  • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 16
  • program cu publicul: de luni până vineri, între orele 12 și 14

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF Nr. 002245, eliberat la data de 27.03.2017, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr. 0005256 din data de 12.04.2016

Anul înființării: 2003

Capacitate centru: 45 de beneficiari/zi

Beneficiari

  • persoane cu vârsta de peste 60 de ani

Scopul serviciului social

  • îmbunătățirea calității vieții persoanelor de vârsta a treia, aflate în risc de marginalizare și/sau excluziune socială, prin resocializarea acestora, prin promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții

Obiective

  • dezvoltarea sistemului de relații sociale ale persoanelor de vârsta a treia cu statut de pensionar
  • prevenirea, atenuarea sentimentului de inutilitate la vârstnici
  • utilizarea potențialităților latente ale persoanelor în vârstă în beneficiul colectivului centrului și implicit al colectivității locale

Servicii

  • socializare și petrecerea timpului liber
  • informare și mediere socială
  • însoțirea beneficiarilor care necesită ajutor la sediul altor factori sociali și acordarea de sprijin în vederea întocmirii documentației necesare

Specialiști: tehnician în asistență socială

Contribuție: 1% din venit

Raport de activitate 2018 - Centrul de Zi pentru Vârstnici Baia Mare Raport de activitate 2018 Centrul de Zi pentru Varstnici Baia Mare


Proiecte

2017 - Old but gold – îmbătrânirea activă a vârstnicilor din județul Satu Mare și Maramureș
2016 - ConectING - Niciodată singur

Apariții în presă

2017
Ziua Vârstnicilor Caritas