Centrul de Zi "Integretto" Ardud

Integretto cladire

Ardud, strada Ștefan cel Mare nr. 60/A
Telefon: 0261771345
E-mail: integretto@yahoo.com

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 17
 • program cu publicul: marţi şi joi, între orele 10 și 12

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002245, data eliberării 27.03.2017 şi Licenţa de funcţionare  seria LF nr. 0001712 din data de 01.11.2016

Cod serviciu social 8891CZ-C-II


Anul înființării:
 1992


Capacitate centru:
 108 beneficiari/zi


Beneficiari

 • copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 3–14 ani și familiile lor, aflate în situaţii de dificultate, vulnerabile din localitatea Ardud


Scopul
 serviciului social

 • oferirea de sprijin copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate, din Ardud, în vederea dezvoltării capacităţilor individuale necesare depăşirii situaţiilor de risc, prin forţe proprii


Obiective urmărite

 • sprijinirea familiilor în vederea refacerii şi /sau dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor şi tinerilor
 • prevenirea timpurie a abandonului școlar


Servicii oferite

1. Servicii cu caracter social

1.1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • îndrumare către alte servicii
 • informare şi consiliere
 • educaţie extracurriculară
 • mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • facilitarea accesului pe piaţa muncii
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ
 • management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate)
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate

1.2. Suport şi asistenţă pentru copii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • trei mese pe zi (mic dejun, prânz și o gustare) pentru copiii preșcolari; o masă caldă și o gustare pentru copiii școlari
 • posibilitatea menţinerii igienei personale
 • rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, periodic
 • sărbătorirea zilelor de naştere

2. Servicii cu caracter pedagogic

 • supraveghere pedagogică
 • facilitarea accesului la educație
 • educaţie formală curriculară pentru copii preșcolari aflaţi în dificultate
 • educație informală extracurriculară și dezvoltare timpurie
 • educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă
 • educare pentru integrare/reintegrare socială
 • socializare și petrecere a timpului liber

3. Servicii cu caracter psihologic

 • consiliere şi asistenţă psihologică pentru copii aflaţi în dificultate şi familiile acestora
 • activități de suport pentru tineri defavorizați
 • suport și asistență pentru cadrele didactice care lucrează cu copii din medii defavorizate


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • cu domiciliul în Ardud
 • copii aflați în risc de separare de părinți
 • mediu socio-familial de risc
 • familii fără locuință sau care trăiesc în adăposturi improvizate
 • număr de membrii pe cameră
 • dotare locuință
 • familii monoparentale/familii cu peste 4 copii
 • șomaj de lungă durată
 • fără venituri sau venituri reduse/membru de familie (nevoile de bază nu sunt satisfăcute)
 • analfabetism sau educație precară


Echipa centrului

 • asistent social, pedagog, profesori învățământul primar


Contribuția beneficiarilor

 • în funcție de venitul lunar și de numărul fraților din aceeași familie


Proiecte

Material informativ - Centrul de Zi "Integretto" Ardud Material informativ Centrul Integretto

Raport de activitate 2019 - Centrul de Zi "Integretto" Ardud Raport de activitate 2018 Centrul de Zi "Integretto" Ardud


Finanțări

2019

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 3.500 lei/lună pentru luna ianuarie și februarie a anului 2019 Centrului de Zi "Integretto"
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 31.500 lei/lună pentru perioada aprilie - decembrie a anului 2019 Centrului de Zi "Integretto"


Apariții în presă

2019
Concurs de talente la Turulung
Centrele de zi ale Caritas au sărbătorit Ziua Femeii

2018
O zi dedicată femeilor

2017
Concurs de citit povești la Turulung
Ziua Copilului sărbătorită la centrele Caritas