Centrul de Zi "Integretto" Ardud

Integretto cladire

Ardud, strada Ștefan cel Mare nr. 60/A
Telefon: 0261771345
E-mail: integretto@yahoo.com

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 17
 • program cu publicul: marţi şi joi, între orele 10 și 12

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002245, data eliberării 27.03.2017 şi Licenţa de funcţionare  seria LF nr. 0001712 din data de 01.11.2016


Anul înființării:
 1992


Capacitate centru:
 130 beneficiari/zi


Beneficiari

 • copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 3–11 ani și familiile lor, aflate în situaţii de dificultate, vulnerabile din localitatea Ardud


Scopul
 serviciului social

 • oferirea de sprijin copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate, din Ardud, în vederea dezvoltării capacităţilor individuale necesare depăşirii situaţiilor de risc, prin forţe proprii


Obiective urmărite

 • sprijinirea familiilor în vederea refacerii şi /sau dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor şi tinerilor
 • prevenirea timpurie a abandonului școlar


Servicii oferite

1. Servicii cu caracter social

1.1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • îndrumare către alte servicii
 • informare şi consiliere
 • educaţie extracurriculară
 • mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • facilitarea accesului pe piaţa muncii
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ
 • management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate)
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate

1.2. Suport şi asistenţă pentru copii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • trei mese pe zi (mic dejun, prânz și o gustare) pentru copiii preșcolari; o masă caldă și o gustare pentru copiii școlari
 • posibilitatea menţinerii igienei personale
 • rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, periodic
 • sărbătorirea zilelor de naştere

2. Servicii cu caracter pedagogic

 • supraveghere pedagogică
 • facilitarea accesului la educație
 • educaţie formală curriculară pentru copii preșcolari aflaţi în dificultate
 • educație informală extracurriculară și dezvoltare timpurie
 • educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă
 • educare pentru integrare/reintegrare socială
 • socializare și petrecere a timpului liber

3. Servicii cu caracter psihologic

 • consiliere şi asistenţă psihologică pentru copii aflaţi în dificultate şi familiile acestora
 • activități de suport pentru tineri defavorizați
 • suport și asistență pentru cadrele didactice care lucrează cu copii din medii defavorizate


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • cu domiciliul în Ardud
 • copii aflați în risc de separare de părinți
 • mediu socio-familial de risc
 • familii fără locuință sau care trăiesc în adăposturi improvizate
 • număr de membrii pe cameră
 • dotare locuință
 • familii monoparentale/familii cu peste 4 copii
 • șomaj de lungă durată
 • fără venituri sau venituri reduse/membru de familie (nevoile de bază nu sunt satisfăcute)
 • analfabetism sau educație precară


Echipa centrului

 • asistent social, pedagog, profesori învățământul primar


Contribuția beneficiarilor

 • în funcție de venitul lunar și de numărul fraților din aceeași familie


Proiecte

Material informativ - Centrul de Zi "Integretto" Ardud Material informativ Centrul Integretto

Raport de activitate 2018 - Centrul de Zi "Integretto" Ardud Raport de activitate 2018 Centrul de Zi "Integretto" Ardud


Finanțări

2019

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 3.500 lei/lună pentru luna ianuarie și februarie a anului 2019 Centrului de Zi "Integretto"
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 31.500 lei/lună pentru perioada aprilie - decembrie a anului 2019 Centrului de Zi "Integretto"


Apariții în presă

2019
Concurs de talente la Turulung
Centrele de zi ale Caritas au sărbătorit Ziua Femeii

2018
O zi dedicată femeilor

2017
Concurs de citit povești la Turulung
Ziua Copilului sărbătorită la centrele Caritas