Centrul Comunitar "Sf. Martin de Tours" Turulung

Centrul Sf Martin cladire

Turulung, strada Principală nr. 7/A
Telefon: 0261836080
E-mail: centru.sf.martin@gmail.com

 Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 17 
 • program de relații cu publicul: de luni până vineri, între orele 8 și 17  

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002245, eliberat la data de 27.03.2017, deține licența de funcționare seria LF nr.0001718. din data de 03.11.2016

Cod serviciu social 8891CZ-C-II


Anul înființării:
 1998


Capacitate centru:
 60 de beneficiari/zi


Beneficiari

 • copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 3–18 ani și familiile lor, aflate în situaţii de dificultate, vulnerabile din localitatea Turulung


Scopul serviciului social

 • sprijinirea persoanelor provenite din medii defavorizate -copii, tineri și familiile acestora-, expuși factorilor de risc major (risc de abandon școlar, excluziune socială, abuz fizic și emoțional, dependențe, infracționalitate, etc), pentru a-și  dezvolta competențele necesare depășirii prin forțe proprii a situațiilor de risc, cu domiciliul în comuna Turulung 


Obiective urmărite

 • dezvoltarea deprinderilor de viată independentă pentru copiii aflați în situații de risc de separare de părinți, si sprijinirea familiilor în vederea refacerii și/sau dezvoltării capacităților individuale și familiale necesare depășirii situațiilor de dificultate prin forțe proprii
 • dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a copiilor și tinerilor
 • prevenirea timpurie a abandonului școlar


Servicii oferite

1. Servicii cu caracter social

1.1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • îndrumare către alte servicii
 • informare şi consiliere
 • educaţie extracurriculară
 • mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • facilitarea accesului pe piaţa muncii
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ
 • management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare
 • procurarea actelor de identitate
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate
 • suport pentru realizarea unor activităţi ale vieţii zilnice

1.2. Suport şi asistenţă pentru copii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • masă rece pentru copiii școlari și prescolari
 • posibilitatea menţinerii igienei personale
 • rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, periodic
 • sărbătorirea zilelor de naştere

2. Servicii cu caracter pedagogic

 • supraveghere pedagogică
 • facilitarea accesului la educație
 • educaţie formală curriculară pentru copii preșcolari aflaţi în dificultate
 • educație informală extracurriculară și dezvoltare timpurie
 • educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
 • educare pentru integrare/reintegrare socială
 • socializare și petrecere a timpului liber

3. Servicii cu caracter psihologic

 • consiliere şi asistenţă psihologică pentru copii aflaţi în dificultate şi familiile acestora
 • activități de suport pentru tineri defavorizați
 • suport și asistență pentru cadrele didactice care lucrează cu copii din medii defavorizate


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • cu domiciliul în Turulung
 • copii aflați în risc de separare de părinți
 • mediu socio-familial de risc
 • familii fără locuință sau care trăiesc în adăposturi improvizate
 • număr de membrii pe cameră
 • dotare locuință
 • familii monoparentale/familii cu peste 4 copii
 • șomaj de lungă durată
 • fără venituri sau venituri reduse/membru de familie (nevoile de bază nu sunt satisfăcute)
 • analfabetism sau educație precară


Echipa centrului

 • asistent social, psiholog și pedagogi


Contribuția beneficiarilor

 • serviciile oferite de centru sunt gratuite


Proiecte

 Material informativ - Centrul Comunitar "Sf. Martin de Tours" Material informativ Centrul Sf. Martin

 Raport de activitate 2019 - Centrul Comunitar "Sf. Martin de Tours" Raport de activitate 2018 Centrul Comunitar Sf. Martin de Tours Turulung


Finanțări

2020

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 5.250 lei pentru luna ianuarie a anului 2020 Centrului Comunitar "Sf. Martin de Tours"

2019

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 716 lei/lună pentru luna ianuarie și februarie a anului 2019 Centrului Comunitar "Sf. Martin de Tours"
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 47.250 lei pentru perioada aprilie - decembrie a anului 2019 Centrului Comunitar "Sf. Martin de Tours"


Apariții în presă

2020
O acțiune binevenită

2019
Concurs de talente la Turulung
Picnic Familial la Turulung
Concurs de creație la Turulung
Centrele de zi ale Caritas au marcat Ziua Femeii

2018
Ziua Romilor sărbătorită la Turulung
Ziua Femeii - o legătură între generații

2017
Grădina Magică - o experiență care vindecă
Concurs de citit povești la Turulung
Ziua Copilului sărbătorită la centrele Caritas
Acțiune de colectare a deșeurilor la Turulung

2016
Proiectul "Parc Tematic Turulung" a fost implementat cu succes
Îngrijind mediul înconjurător devenim mai buni