Centrul Comunitar "Sf. Francisc de Assisi" Baia Mare

Centrul Sf Francisc cladire

Baia Mare, strada Macului nr. 10
Telefon: 0262-277498
caritas@caritas-sm.ro

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 16
 • program cu publicul: de luni până vineri, între orele 9 și 15.30

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002245 din 27.03.2017, deţine Licenţa de funcţionare. seria LF nr. 0005266, eliberat la data de 10.05.2016. 

Anul înființării: 2000
 
Capacitate centru: 100 beneficiari/ zi

Beneficiari

 • copii cu vârsta cuprinsă între 3 – 18 ani și familiile defavorizate, vulnerabile din care provin și care locuiesc momentan în comunitatea Craica și cartierul Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare, expuși la abuz și neglijare, fără adăpost, la izolare și excluziune socială

Scopul serviciului social

 • sprijinirea copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate care momentan locuiesc în Craica și cartierul Vasile Alecsandri, în vederea dezvoltării capacităţilor individuale necesare depăşirii situaţiilor de risc, prin forţe proprii           

Obiective urmărite

 • sprijinirea familiilor în vederea refacerii şi /sau dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor şi tinerilor
 • prevenirea timpurie a abandonului școlar

Servicii cu caracter social

1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • Diagnoză socială
 • Elaborare plan de intervenție
 • Indrumare către alte servicii
 • Informare şi consiliere socială: privind drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate.
 • Mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • Educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc.
 • Facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională
 • Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.
 • Management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • Ateliere practice pentru tineri – coafor, alfabetizare, croitorie, reparații, teatru, bucătărie, management financiar, etc.
 • Asistență și suport specializat în vederea reabilitării și reintegrării sociale, prin orientare profesională/vocațională și consiliere psihosocială
 • Distribuire de ajutoare materiale şi alimentare
 • Procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate)
 • Alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.;
 • Suport pentru realizarea unor activităţi de bază ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.

2. Suport şi asistenţă pentru copiii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • O masă rece pentru copiii școlari și o masă caldă pentru preșcolari
 • Posibilitatea de a-şi menţine igiena personală
 • Rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, periodic
 • Sărbătorirea zilei de naştere

Servicii cu caracter pedagogic

 • Supraveghere pedagogică
 • Facilitarea accesului la educație generală.
 • Facilitarea accesului la formare profesională
 • Educaţie formală curriculară pentru copii preșcolari  aflaţi în dificultate
 • Educație informală extracuriculară și dezvoltare timpurie pentru copii şcolari aflaţi în dificultate
 • Educare pentru inserție/reinserție în familie și comunitate
 • Educare pentru integrare/reintegrare socială
 • Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
 • Socializare și petrecere a timpului liber.

Servicii cu caracter psihologic:

 • Consiliere şi asistenţă psihologică pentru copii preşcolari/şcolari aflaţi în dificultate şi familiilor acestora
 • Activități de suport pentru mame cu copii mici și tineri din medii defavorizate
 • Suport și asistență pentru cadrele didactice care lucrează cu copii din medii defavorizate

Parteneriate

 • Grădinița cu Program Prelungit nr. 27 Baia Mare -,,Invățăm să dăruim”
 • Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Baia Mare -,,Ne jucăm, învățăm și creștem împreună’’
 • Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri" - ”A face bine e un bine!”

Proiecte

 

2014 - 2019 
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romilor şi altor grupuri vulnerabile aflate în condiţii sociale de trai precare din regiunile Satu Mare şi Maramureş

2014
Sigur pot şi eu!

 

Finanțări

2019
- Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare
 pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 5.250 lei/lună pentru luna ianuarie și februarie a anului 2019 Centrului Comunitar "Sf. Francisc de Assisi"
- Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 47.250 lei pentru perioada aprilie - decembrie a anului 2019 Centrului Comunitar "Sf. Francisc de Assisi"

Raport de activitate 2018 - Centrul Comunitar "Sf. Francisc de Assisi" Baia Mare Raport de activitate 2018 Centrul Comunitar Sf. Francisc de Assisi Baia Mare


Apariții în presă

2019
O zi a dialogului cultural 

2018 
O misiune frumoasă, dar deloc ușoară

2017
Concurs de citit povești la Turulung

Ziua Copilului sărbătorită la centrele Caritas