Centrul Comunitar "Sf. Francisc de Assisi" Baia Mare

Centrul Sf Francisc cladire

Baia Mare, strada Macului nr. 10
Telefon: 0262277498
caritas@caritas-sm.ro

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 8 și 16
 • program cu publicul: de luni până vineri, între orele 9 și 15.30

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002245 din 27.03.2017, deţine Licenţa de funcţionare. seria LF nr. 0005266, eliberat la data de 10.05.2016. 

Cod serviciu social 8891CZ-C-II


Anul înființării:
 2000
 

Capacitate centru:
 100 beneficiari/zi


Beneficiari
 • copii cu vârsta cuprinsă între 3–18 ani și familiile defavorizate, vulnerabile din care provin și care locuiesc momentan în comunitatea Craica și cartierul Vasile Alecsandri din municipiul Baia Mare, expuși la abuz și neglijare, fără adăpost, la izolare și excluziune socială


Scopul serviciului social

 • sprijinirea copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate care momentan locuiesc în Craica și cartierul Vasile Alecsandri, în vederea dezvoltării capacităţilor individuale necesare depăşirii situaţiilor de risc, prin forţe proprii           


Obiective 
urmărite

 • sprijinirea familiilor în vederea refacerii şi /sau dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor şi tinerilor
 • prevenirea timpurie a abandonului școlar


Servicii oferite

1. Servicii cu caracter social

1.1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • îndrumare către alte servicii
 • informare şi consiliere
 • mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • educaţie extracurriculară
 • facilitarea accesului pe piaţa muncii
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ
 • management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • ateliere practice pentru tineri
 • asistență și suport specializat în vederea reabilitării și reintegrării sociale
 • distribuire de ajutoare materiale şi alimentare
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate
 • procurarea actelor de identitate
 • suport pentru realizarea unor activităţi ale vieţii zilnice

1.2. Suport şi asistenţă pentru copii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • o masă rece (sandviș, desert) pentru copii preșcolari și școlari
 • posibilitatea menţinerii igienei personale
 • rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, periodic
 • sărbătorirea zilelor de naştere

2. Servicii cu caracter pedagogic

 • supraveghere pedagogică
 • facilitarea accesului la educație generală
 • facilitarea accesului la formare profesională
 • educaţie formală curriculară pentru preșcolari
 • educație informală extracurriculară și dezvoltare timpurie pentru copii şcolari
 • educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
 • educare pentru inserție/reinserție în familie și comunitate socializare și petrecere a timpului liber
 • suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă

3. Servicii cu caracter psihologic

 • consiliere şi asistenţă psihologică pentru copii preşcolari/şcolari şi familiile acestora
 • activități de suport pentru mame cu copii mici și tineri din medii defavorizate
 • suport și asistență pentru cadrele didactice care lucrează cu copii din medii defavorizate


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • să aibă reședința în Comunitatea Craica sau în Cartierul Vasile Alecsandri
 • familii care trăiesc în adăposturi improvizate
 • familii monoparentale/familii cu peste 4 copii
 • șomaj de lungă durată
 • fără venituri sau venituri reduse/membru de familie (nevoile de bază nu sunt satisfăcute)
 • analfabetism sau educație precară


Echipa centrului

 • asistent social, psiholog, pedagog școlar


Contribuția beneficiarilor

 • serviciile oferite de centru sunt gratuite


Parteneriate

 • Grădinița cu Program Prelungit nr. 27 Baia Mare -,,Invățăm să dăruim”
 • Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Baia Mare -,,Ne jucăm, învățăm și creștem împreună’’
 • Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri" - ”A face bine e un bine!”


Proiecte


Finanțări

2020

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 5.250 lei pentru luna ianuarie a anului 2020 Centrului Comunitar "Sf. Francisc de Assisi"

2019

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 5.250 lei/lună pentru luna ianuarie și februarie a anului 2019 Centrului Comunitar "Sf. Francisc de Assisi"
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 47.250 lei pentru perioada aprilie - decembrie a anului 2019 Centrului Comunitar "Sf. Francisc de Assisi"

Material informativ - Centrul Comunitar "Sf. Francisc de Assisi" Baia Mare Material informativ Sf. Francisc

Raport de activitate 2019 - Centrul Comunitar "Sf. Francisc de Assisi" Baia Mare Raport de activitate 2018 Centrul Comunitar Sf. Francisc de Assisi Baia Mare


Apariții în presă

2020
Ajutor pentru sărmani, în spirit creștin

2019
Concurs de talente la Turulung
O zi a dialogului cultural 

2018 
O misiune frumoasă, dar deloc ușoară

2017
Concurs de citit povești la Turulung

Ziua Copilului sărbătorită la centrele Caritas