Centru de integrare prin terapie ocupaţională

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Casa Perla”
Homorodu de Jos, str. Bisericii nr. 83, telefon: 0261-870712


Cine sunt beneficiarii noştri?

 • tineri cu dizabilităţi care au părăsit sistemul de protecţie al copilului
 • tineri cu dizabilităţi care provin din rândul familiei naturale şi care au beneficiat sau nu de o formă de învăţământ.

Servicii:

Servicii sociale cu caracter primar:

 • activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup: identificarea şi selectarea beneficiarilor
 • activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social: organizarea grupurilor de suport în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilităţi din Satu Mare
 • activităţi de consiliere: informarea, îndrumarea şi consilierea beneficiarilor şi a aparţinătorilor acestora, privind beneficiile şi drepturile egale

Servicii sociale specializate:

 • reabilitarea ocupaţională: organizarea cercurilor tematice cu caracter educaţional, recreativ şi cu caracter de muncă
 • organizarea activităţilor de muncă în cadrul atelierului de creaţie artistică Casa Rotary (olărit, design floral, artizanat, pictură)
 • asistenţă şi suport: prin asigurarea pachetului complex de servicii hoteliere (cazare şi masă) şi asigurarea transportului tur – retur de la domiciliu la sediul centrului
 • organizarea şi formarea autonomiei personale: formare de deprinderi (autoservire, autogospodărire, însuşirea ADL – urilor, etc)

Servicii de îngrijire social-medicală

 • de natură socială, sub formă de servicii de bază şi de suport prin organizarea programelor de recuperare
 • de natura serviciilor conexe, interdisciplinare: organizarea programelor de recuperare (art terapie, ergoterapie, călărie)