Centru de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei

Centru de Zi copii Carei

Carei, strada Uzinei nr. 2
Telefon: 0735—406652
E-mail: caritas@caritas-sm.ro

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, între orele 7 și 16
 • program cu publicul: luni, între orele 9 și 13

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF Nr. 002245, eliberat la data de 27.03.2017, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr. 0001720 din data de 16.11.2016 


Anul înființării:
 1993


Capacitate centru: 
20 de copii


Beneficiari

 • copii cu nevoi speciale cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani, din Municipiul Carei și din localitățile arondate, până la o distanță de 20 de km de la sediul centrului


Scopul serviciului social

 • sprijinirea copiilor cu dizabilităţi, cu focalizare pe copiii care provin din familii aflate în situaţie de risc, în vederea favorizării incluziunii lor sociale


Obiective urmărite

 • îmbunătăţirea calităţii vieţii a 20 de copii cu nevoi speciale din oraşul Carei şi din comunităţile rurale arondate acestuia
 • asigurarea cadrului necesar dezvoltării copiilor în funcţie de posibilităţile şi de nevoile lor
 • oferirea cadrului adecvat procesului de socializare, proces esenţial privind integrarea copiilor cu dizabilităţi în societate
 • asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării unei autonomii sociale şi personale care să le permită o viaţă cât mai independentă


Servicii oferite

1. Servicii de asistență socială

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • consiliere socială, sprijin pentru familie prin informare, consultanţă şi îndrumare
 • activităţi de promovare a imaginii pozitive a beneficiarilor
 • organizare de activităţi socio-educaţionale cu familiile copiilor
 • creşterea gradului de incluziune socială al beneficiarilor prin organizarea unor întâlniri cu alţi copii de vârstă preşcolară sau şcolară, în cadrul unor parteneriate cu alte instituţii de învăţământ

2. Servicii de suport

 • asigurarea a trei mese pe zi (mic dejun, prânz, gustare)
 • asigurarea transportului copiilor la şi de la centru cu microbuzul centrului, atât pe teritoriul municipiului Carei, cât şi în localitățile arondate
 • igienizare, deparazitare: triaj epidemiologic şi intervenţie individualizată
 • sprijin material copiilor şi familiilor constând din: rechizite şi material didactic pentru copii, material auxiliar igienic, haine, încălţăminte

3. Servicii de asistență și suport specializat

 • programe educaţionale diferenţiate, specifice nivelului individual de dezvoltare
 • servicii de terapie şi intervenţie timpurie
 • planificarea intervenţiei individualizate pentru fiecare copil
 • conştientizarea familiei cu privire la nevoile copilului
 • organizarea de excursii cu scopul lărgirii orizontului social şi cultural al copiilor
 • la nevoie, sprijin pentru acordarea asistenţei medicale pentru copii
 • medierea legăturii dintre părinţii copiilor şi personalul centrului


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • copilul deține un certificat de orientare școlară și profesională, cu recomandare spre învățământul special, școlarizare în regim de zi, valabil pe perioada învățământului preșcolar
 • vârsta copilului este cuprinsă între 3 și 8 ani


Personalul centrului

 • asistent social, educatoare, îngrijitoare


Contribuție

 • 60 de lei/lună, cu posibilitate de reducere cu 30%, 60%, 90% sau 100% în funcție de veniturile familiei, respectiv de numărul copiilor din familie. Pot beneficia de reducere și familiile monoparentale.


Contribuție pentru transport

 • 2 sau 2,5 lei/zi pe raza municipiului Carei, în funcție de venit
 • între 3—8 lei/zi pentru beneficiarii din alte localități, în funcție de distanța de parcurs, de veniturile familiei și de numărul copiilor de pe ruta respectivă

Material informativ - Centrul de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei Material informativ CZC Carei

Raport de activitate 2019 - Centru de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei Raport de activitate 2018 Centrul de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei


Proiecte


Apariții în presă

2019
Excursie în Grădina Zoologică din Oradea

2017
A fost publicat protocolul "Clopoțelul sună pentru toți!"
Ghid pentru familiile copiilor cu dezvoltare atipică
Grădina Magică - experiența care vindecă
„Clopoțelul sună pentru toți!” – prima provocare
"Clopoțelul sună pentru toți" - a cincea întâlnire a partenerilor

2016
"Clopoțelul sună pentru toți" - conferință de deschidere
Excursie la Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou