Centru de Resurse pentru Integrare Socială și Profesională

Satu Mare, strada B. Șt. Delavrancea nr. 9
Birou Carei: strada Uzinei nr. 2
Telefon: 0261-716282 (SM), 0261-861531 (Carei)

Program
- program de funcționare: în zilele lucrătoare. între orele 8 și 16
- program cu publicul: luni și joi între orele 9 și 12


Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000834, eliberat la data de 28.05.2014. 

Anul înființării: 2005

Beneficiari

 • tineri cu vârsta cuprinsă între 18 ani – 35 ani
 • adulți cu vârsta cuprinsă între 35 -65 ani
 • vârstnici peste 65 de ani
 • persoane şi familii fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în situaţii de dificultate

Scopul serviciului social

 • prevenirea şi combaterea sărăciei, a riscului de marginalizare și excluziune socială în vederea depășirii situațiilor de dificultate, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții, adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, și a persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, prin activități de informare, mediere, consiliere socială/psihologică, orientare profesională, reintegrare în societate, precum şi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, acordate individual ori în cadrul unor programe destinate facilitării accesului la educaţie, sănătate şi ocupare.

Beneficiari

 • persoane aflate în situaţie materială precară
 • persoane fără venituri stabile
 • persoane cu venituri insuficiente
 • familii cu mulţi copii şi venituri insuficiente asigurării unui trai decent
 • persoane vârstnice cu venituri mici şi sănătate deteriorată
 • persoane cu multiple boli cronice, ale căror cheltuieli de medicamente este foarte mare
 • persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
 • persoane care doresc o reconversie profesională sau schimbarea locului de muncă
 • persoane care au nevoie de sprijin în obţinerea drepturilor sociale

Servicii

 • Diagnoză socială – anchetă socială
 • Elaborarea unui plan personalizat de intervenție
 • Informare
 • Mediere către alte servicii
 • Consiliere socială
 • Consiliere psihologică
 • Suport emoțional
 • Servicii de asistență și suport specializat
 • Orientare profesională
 • Acordare de ajutoare materiale

Raport de activitate 2018 - Centrul de Resurse pentru Integrare Socială și Profesională Satu Mare Raport de activitate 2018 Centrul de Resurse pentru Integrare Sociala si Profesionala Satu Mare


Apariții în presă:

2018 - Un ajutor binevenit

2017 - Fiecare ghiozdan este o nouă șansă!