Centre de reabilitare

Centrul de Reabilitare "Sf. Iosif" Satu Mare,
str. Dsida Jenő nr. 16, telefon: 0261-713811

Centrul de Reabilitare Carei,
str. Uzinei nr. 2


Cine sunt beneficiarii noştri?

 • copii cu tulburări de dezvoltare şi/sau dizabilităţi proveniţi din familii cu grad crescut de vulnerabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani

Servicii:

Servicii complexe socio-medicale si psihopedagogice de intervenție timpurie

 • Depistarea, diagnosticarea şi terapia (intervenţia) timpurie a situaţiei de risc, tulburărilor de dezvoltare sau a dizabilităților
 • Sprijinirea părinţilor şi a familiei pentru prevenirea dezechilibrărilor funcţiilor familiei şi pentru o incluziune socială eficientă
 • Coordonarea intervenţiilor de asistenţă medicală, pedagogică, psihologică şi socială după principiul interdisciplinarităţii

În cadrul intervenţiei timpurii sunt asigurate:

 • prevenirea primară ale situaţiilor de risc şi stărilor patologice de ordin socio-medical şi psihopedagogic cauzatoare de dizabilităţi la copii, prin informare, îndrumare, consiliere, educaţie şi intervenţie de asistenţă socială.
 • prevenirea secundară şi terţiară ale tulburărilor de dezvoltare şi dizabilităţilor cauzatoare de dizabilităţi la copii prin depistare şi măsuri complexe de intervenţie.
 • controlul şi supravegherea socio-medicală şi psihopedagogică a unor categorii cu risc crescut la dizabilităţi
 • consultaţii şi investigaţii/ anchete de ordin medical, psihologic, psihopedagogic şi social copiilor cu tulburări de dezvoltare şi/sau dizabilităţi.
 • reabilitarea medicală, psihopedagogică şi socială a copiilor în ambulatoriu prin tratamente/ terapii medicale, intervenţii psihopedagogice şi de asistenţă socială.
 • informarea, consilierea familiei privind starea copilului, măsurile şi posibilităţile de recuperare şi evoluţia acestora în vederea formării unei parteneriat cu familia cu scopul asigurării unei maxime eficienţă a intervenţiei timpurii.
 • crearea unei ambianţe plăcute şi de protecţie centrate pe nevoile copilului atât din punct de vedere a mediului fizic cât şi a celui uman, precum şi desfăşurarea activităţilor în condiţii de igienă.
 • desfăşurarea de activităţi proprii de învăţământ pentru adulţi prin organizarea şi prestarea de cursuri, trainiguri, perfecţionări.
 • promovarea acţiunilor privind integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în general şi a copiilor cu dizabilităţi în special.
 • transportul de persoane (copil şi însoţitor) pentru cei care întâmpină greutăţi în accesarea serviciilor centrului din cauza posibilităţilor îngrădite de transport – în special cei cu afecţiuni locomotorii şi/sau cu domiciliul în mediul rural sau cei care din motive financiare nu pot acoperi cheltuielile de transport.