Centre de zi pentru copii cu nevoi speciale

Centru de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale Carei,
str. Uzinei nr. 2, telefon: 0261-861531


Cine sunt beneficiarii noştri?

 • copii preşcolari cu disabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani
 • copii cu cerinţe speciale proveniţi din familii cu situaţie materială precară


Servicii:

Servicii cu caracter primar:

 • servicii de consiliere, sprijin pentru familie prin informare, consultanţă şi îndrumare, asistenţă socială în vederea depăşirii problemelor de integrare socială
 • sprijin în relaţiile sociale ale familiei
 • informaţii şi îndrumări privind drepturile şi beneficiile legale
 • servicii sociale specializate de recuperare: logopedie, kinetoterapie, psihoterapie
 • activităţi de promovare a imaginii pozitive a beneficiarilor
 • organizarea de grupuri (autoajutorare, informare, educative, recreative, etc.) cu părinţii/familiile asistaţilor în vederea formării de deprinderi de autonomie personală şi socială
 • organizarea de activităţi socio-educaţionale cu familiile copiilor (zile deschise, excursii, tabere, sărbătorirea unor evenimente, etc.) în scopul colaborării în ceea ce priveşte creşterea şi educarea copilului
 • lunar, sărbătorirea zilelor de naştere a copiilor născuţi în luna respectivă. Pentru această ocazie sunt pregătite torturi, sandvişuri, prăjituri cu ajutorul mamelor copiilor sărbătoriţi
 • pentru încurajarea păstrării şi perpetuării tradiţiilor şi obiceiurilor legate de marile sărbători - Crăciunul, Sfintele Paşti – se organizează mese festive la care participă copiii cu părinţii lor
 • organizarea de serbări pentru diverse ocazii cum ar fi: „8 Martie”, „Ziua copilului”, „Moş Nicolae”, Carnaval etc. Atmosfera festivă este asigurată şi prin servirea copiilor cu dulciuri, prăjituri, sucuri, fructe
 • acordarea de cadouri pentru ocazii speciale: Moş Nicolae, Crăciun, Ziua Copiilor, etc.
 • participarea la diferite concursuri, festivităţi ocazionate de sărbătorirea Zilei Oraşului Baia Mare, Ziua Copiilor

Servicii sociale specializate:

 • asigurarea a trei mese pe zi (mic dejun, prânz, gustare)
 • asigurarea transportului copiilor la şi de la grădiniţă
 • igienizare, deparazitare: triaj epidemiologic şi intervenţie individualizată
 • sprijin material copiilor şi familiilor constând din: rechizite şi material didactic pentru copii, material auxiliar igienic, haine, încălţăminte
 • programe educaţionale diferenţiate, specifice nivelului individual de dezvoltare
 • terapii ludice şi psihopedagogice
 • terapii de reabilitare şi recuperare: logopedie, kinetoterapie, grup de sprijin oferit părinţilor de către asistentul social şi logopedul centrului
 • planificarea intervenţiei individualizate pentru fiecare copil
 • conştientizarea familiei cu privire la nevoile copilului
 • organizarea de excursii cu scopul lărgirii orizontului social şi cultural al copiilor
 • explorarea mediului limitrof în scop educativ şi distractiv
 • participarea la spectacole de teatru de păpuşi
 • colaborarea cu alte unităţi de învăţământ preşcolar prin organizarea de activităţi comune in vederea socializării copiilor
 • la nevoie sprijin pentru acordarea asistenţei medicale pentru copii
 • intermedierea relaţiilor cu alte instituţii care oferă servicii complementare de recuperare a dizabilităţilor
 • închirierea, darea în folosinţă a unor mijloace de îngrijire speciale pentru copii cu dizabiltăţi (cărucior rulant pentru copii, măsuţă multifuncţională, pat etc.)