Centru de zi pentru preşcolari

Centrul de Zi "Don Bosco" Satu Mare,
b-dul Cloşca nr. 68, telefon: 0261-721529


Cine sunt beneficiarii noștri?

 • copii de vârstă preşcolară, aflați în situaţie de risc

Servicii:

Suport şi asistenţă 

 • asigurarea a două mese gătite şi a unei gustări pe zi
 • posibilităţi de menţinere a igienei corporale
 • suport material acordat copiilor sub forma rechizitelor şcolare, îmbrăcămintei, materialelor igienico-sanitare precum şi familiilor acestora, periodic
 • sărbătorirea zilelor de naştere lunar, a copiilor care s-au născut în luna respectivă
 • oferirea de cadouri pentru ocazii speciale: zile de naştere, Crăciun, Paşte, etc.
 • oferirea posibilităţii de a participa la spectacole de cinema, teatru, etc.

Activităţi şi servicii de consiliere individuală şi de grup pentru familiile copiilor înscrişi

 • identificarea nevoilor părinţilor pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge fiecare copil şi ţinând cont de personalitatea şi particularităţile individuale ale acestora
 • întâlniri periodice cu părinţii pe diferite teme cu scopul familiarizării cu activităţile din centru, sensibilizării şi responsabilizării faţă de creşterea şi educarea copiilor lor, motivarea părinţilor în susţinerea copiilor în frecventarea şcolii, informării în legătură cu diferite aspecte juridice, medicale, sociale.
 • activităţi de consiliere individuală şi de grup pentru părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor preşcolari, în baza unei evaluări iniţiale, în funcţie de problemele identificate cu scopul responsabilizării faţă de creşterea şi educarea copiilor lor, a rezolvării situaţiilor problematice în care se află copilul sau familia/ reprezentantul legal al acestuia
 • organizarea de zile deschise pentru părinţi, pentru a participa alături de copiii lor la diferite activităţi