Centru de Integrare prin Terapie Ocupațională "Casa Perla"

Casa Perla cladire

Homorodu de Jos, strada Bisericii nr. 83
Telefon: 0261870712
E-mail: caritas@caritas-sm.ro

Program

 • program de funcționare: de luni până vineri, 24/24
 • program de vizite: marți, miercuri, joi, între orele 16 și 18

Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF Nr. 002245, eliberat la data de 27.03.2017, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr. 0001714 din data de 01.11.2016.


Anul înființării:
 1990


Capacitate centru:
 
11 beneficiari/lună (20 de zile lucrătoare)


Beneficiari:

 • persoane cu dizabilități încadrati într-un grad  de handicap, grad ușor-mediu, accentuat și grav; tipul dizabilității: mental, auditiv, fizic și asociat, cu vârsta între 18 și 65 de ani, cu domiciliul stabil pe raza judeţului Satu Mare sau cu domiciliul în alte judete


Scopul serviciului social:

 • îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilități de pe raza judeţului Satu Mare și a altor judete prin identificarea, exploatarea şi dezvoltarea abilităţilor şi calităţilor proprii în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială


Servicii sociale de bază

 • activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup: identificarea şi selectarea beneficiarilor
 • asistenţă şi suport: prin asigurarea pachetului complex de servicii hoteliere (cazare şi masă) şi asigurarea transportului
 • organizarea şi formarea autonomiei personale: formare de deprinderi (autoservire, autogospodărire, însuşirea ADL – urilor, etc)


Servicii sociale specializate

 • programe ocupaţionale: organizarea cercurilor tematice cu caracter educaţional, recreativ şi cu caracter de muncă
 • organizarea activităţilor de muncă organizată în cadrul atelierului de creaţie artistică Casa Rotary (olărit, design floral, artizanat, pictură)
 • activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară prin organizarea grupurilor de suport tematice
 • activităţi de kinetoterapie individuale şi în grup
 • activităţi de consiliere psihologică în grup


Servicii de îngrijire social medicală

 • Supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor, adminstraţia medicamentoasă după prescripţie medicală monitorizată în fişa de administrarea a medicamentelor
 • Efectuarea triajului săptămânal de un asistent medical
 • Asigurarea consultației medicale la nevoie, de medicul generalist din localitate

Raport de activitate 2019 - "Casa Perla" Homorodu de Jos Raport de activitate 2018 Casa Perla

 

Finanțări

2019

 • în urma câștigării proiectului depus pe baza Legii Nr. 350/2005 pentru finanțare de servicii sociale, în perioada iulie - decembrie 2019, Consiliul Județean Satu Mare cofinanțează Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională "Casa Perla" cu suma de 54.000 lei
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 4.500 lei pentru perioada aprilie-iunie a anului 2019 Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională "Casa Perla"
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 1.500 lei/lună pentru luna ianuarie și februarie a anului 2019 Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională "Casa Perla"

 

2018

 • Ministerul Muncii și JustițieiSociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 21.000 lei pentru anul 2018 Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională "Casa Perla"