Caritas Satu Mare este implicat intr-un proiect pentru crearea unei atmosfere paşnice de convieţuire in Europa

Titlul proiectului este „Interculturalitate – Transmiterea valorilor în context intercultural.

Consecinţe pentru formarea adulţilor în Europa“. Parteneriat pentru învăţare Grundtvig, finanţat de Uniunea Europeană.

Parteneriatele pentru învăţare reprezintă cadrul pentru realizarea unor activităţi de cooperare între organizaţii care lucrează în domeniul educaţiei adulţilor. Parteneriatele sunt orientate în special pe proces şi vizează participarea mai ales a organizaţiilor care doresc să includă aspecte legate de cooperare europeană în cadrul activităţilor lor educaţionale. Acest schimb de experienţe, practici si metode educaţionale se face cu scopul conştientizării cadrului cultural, social şi economic european, precum şi pentru o mai bună înţelegere a ariilor de interes comun ale participanţilor la Parteneriat.

La parteneriatul pentru învăţare participă pe lângă Organizaţia Caritas Satu Mare Asociaţia Formare Studia din Iaşi. Instituţia coordonatoare a proiectului este Caritas Köln (Germania) împreună cu Arhiepiscopia Köln şi Facultatea Catolică Köln. Parteneri externi sunt facultăţi, instituţii pentru formarea adulţilor şi asociaţii Caritas din Cehia, Austria, Italia precum şi Institutul European pentru Cercetare Interculturală şi Interreligioasă din Lichtenstein.

În cadrul proiectului Organizaţia Caritas a încheiat un contract de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, reprezentat prin Ladislau Kónya, inspector general adjunct şi Liga Pro Europa, Filiala Satu Mare.

Obiectivul general este crearea unei atmosfere paşnice de convieţuire în Europa. Cei implicaţi în activitatea de predare trebuie să-şi însuşească anumite competenţe profesionale, iar adulţii implicaţi în procesul de învăţare vor câştiga o anumită experienţă şi siguranţă în ceea ce priveşte contactul cu alte culturi, religii sau concepte etice.

În acest scop se va elabora un curriculum-cadru pentru educaţia adulţilor cu titlul Formarea şi transmiterea valorilor într-un context intercultural european, prin care se pot acoperi mai bine necesităţile şi situaţiile speciale la nivel european în educaţia adulţilor. Alături de indicaţii metodice şi didactice acest curriculum va conţine şi exemple concrete din experienţa acumulată prin acest schimb de experienţă şi curs de perfecţionare. Avantajul va fi în acest sens faptul că toate conţinuturile teoretice au fost deja puse în practică într-un context european. Un alt aspect important este faptul că vom iniţia astfel un dialog între conceptele educative din estul, respectiv vestul Europei.

Prima întâlnire a grupului de lucru a avut loc deja în noiembrie 2010 în Köln. La această întâlnire s-a pus accent pe dimensiunea interreligioasă şi legătura acesteia cu interculturalitatea. La a doua întâlnire în luna mai la partenerii italieni în Brixen/Tirol de Sud au participat membrii grupului pentru învăţare, oameni de ştiinţă, preoţi, formatori pentru adulţi şi specialişti pentru muncă socială. A avut loc un schimb de experienţă despre concepte noi în formare iar participanţii au discutat despre situaţia divizării societăţilor.

Parteneriatul pentru învăţare european va continua cu întâlniri organizate la Viena (Austria), Iaşi (Fundaţia de Educaţie a Adulţilor Formare Studia) şi Satu Mare (Asociaţia Organizaţia Caritas Satu Mare - România) precum şi la Hradec Kralove (Cehia) şi Vaduz (Liechtenstein). La sfârşitul lunii august partenerii din Viena vor prezenta un studiu despre schimbarea de valori în societatea austriacă. În noiembrie organizaţia parteneră Formare Studia din Iaşi va fi gazda unei conferinţe pe tema Semnificaţia ortodoxiei în integrarea europeană - Spiritualitatea ortodoxă ca valoare. În luna martie va avea loc la Satu Mare o conferinţă pe tema Transmiterea valorilor în societatea postcomunistă organizată de Caritas Satu Mare. În mai în Cehia se va desfăşura o întâlnire pe tema Biserica şi ateism.

În cadrul proiectului Organizaţia Caritas va efectua un studiu de valori. Scopul studiului este de a descoperi valorile comune, valorile care unesc oamenii şi diferenţele de valori într-o societate multireligioasă şi multiculturală. Organizaţia Caritas Satu Mare îşi desfăşoară activitatea în judeţul Satu Mare într-o societate unde trăiesc diferite grupuri etnice (români – 216.085, maghiari – 129.258, romi - 13.478, ucrainieni - 1556, germani – 6417, evrei – 36) de diferite culturi şi confesii: români ortodocşi şi greco-catolici, români romano-catolici, maghiari catolici, greco-catolici şi reformaţi şi germani catolici. Cu toate că vorbim despre culturi creştine, la bază stau modele diferite de societate şi moduri diferite de gândire. În cadrul studiului se va efectua un sondaj de opinie care vizează următoarele aspecte: religie, etnie, studii, mediul. Pe baza studiului Organizaţia Caritas Satu Mare va înţelege mai bine necesităţile diferitelor etnii şi grupuri de religie, iar cu ajutorul informaţiilor din studiu se vor putea înlătura mai eficient zonele de tensiune, contradicţiile între grupuri etnice si religioase şi astfel se va putea acţiona mai bine. Rezultatele vor decurge direct în programele de formare a organizaţiei Caritas Satu Mare organizate pentru angajaţi, voluntari etc.

Grupul de lucru european cu reprezentanţii din Austria, Cehia, Lichtenstein, Germania, Italia şi România