Cantina Socială Caritas Baia Mare

Cantina Baia Mare cladire

Baia Mare, strada George Coşbuc nr. 54
Telefon: 0262275272
E-mail: caritas.baiamare@yahoo.com

Program
- program de funcționare: L-V: 7-15
- program cu publicul: L-V: 12-14


 


Serviciu social înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF seria AF Nr. 002245 eliberat la data de: 27.03.2017, Licenţa de funcţionare definitivă seria LF Nr. 0005265 eliberat la data de 10.05.2016.


Anul înființării:
 1998 


Beneficiari:

 • persoane aflate în situații de dificultate și familiile acestora
 • persoane vulnerabile aflate în risc social crescut, expuse marginalizării şi excluziunii sociale


Scopul serviciului social:

 • ameliorarea situaţiei de criză a persoanelor vulnerabile aflate în risc social crescut, prin prepararea și servirea unei mese calde și/sau după caz pachete alimentare de bază, contribuind la asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor și familiilor aflate în situații de dificultate, fără venituri sau cu venituri reduse


Servicii:

 • prepararea și servirea unei mese calde pe zi (meniu compus din două feluri de mâncare)
 • după caz, acordarea de pachete alimentare de bază
 • informare
 • mediere


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • lipsa veniturilor stabile
 • persoane cu venituri insuficiente pentru asigurarea unei mese calde pe zi
 • persoane care nu au posibilităţi de preparare a unei mese calde (condiţii de locuit precare)
 • familii cu mulţi copii şi venituri insuficiente asigurării unui trai decent
 • persoane vârstnice cu venituri mici şi sănătate deteriorată, care nu dispun de condiţiile şi capacitatea fizică pentru prepararea hranei calde
 • persoane cu multiple boli cronice, ai căror cheltuieli de medicamente necesare supravieţuirii sunt atât de mari încât nu le mai rămân bani pentru asigurarea unei mese calde pe zi


Personalul cantinei

 • administrator, bucătar, ajutor bucătar, asistent socialContribuția lunară a beneficiarilor

 • 15% din venitul net calculat pe membru de familie

Material informativ - Cantina Socială Caritas Baia Mare Material informativ Cantina Sociala BM

Raport de activitate 2019 - Cantina Socială Caritas Baia Mare Raport de activitate 2018 Cantina Socială Caritas Baia Mare

 

Finanțări

2020

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 3.150 lei pentru luna ianuarie a anului 2020 Cantinei Sociale Caritas Baia Mare

2019

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare pe baza Legii Nr. 34/1998 a acordat subvenție în valoare de 28.350 lei pentru perioada aprilie - decembrie a anului 2019 Cantinei Sociale Caritas Baia Mare


Apariții în presă:

2017 - Rezultatul campaniei 2% din 2016: donaţii în valoare de 52.279 lei pentru cantinele sociale ale Caritas

2016 - Campania 2% pentru Cantinele Sociale ale Caritas